Menu Zamknij

Strzelczyk Jerzy

80-te urodziny prof. Jerzego Strzelczyka

Profesor Jerzy Strzelczyk opublikował ponad 1700 publikacji naukowych. W 2009 roku za książkę Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych wiekach. Początki (od Safony do Hroswity) otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Za swoją działalność naukową i organizatorską Profesor został wyróżniony wieloma prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami, m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodą Jana Długosza, nagrodą Lednickiego Orła Piastowskiego, medalem Lux et Laus za zasługi dla mediewistyki oraz medalem Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis. Otrzymał najwyższe wyróżnienie w świecie akademickim, tytuł doktora honoris causa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.