Menu Zamknij

Wystawy

2023

 • Aleksandra Cofta-Broniewska (1926-2013) – od regionalzmu do syntezy. Organizatorzy: Wydział Archeologii UAM oraz BCH.
 • Niezwykły Świat Pieczęci. Wystawa z kolekcji Sigillarium.pl
 • Jerzy Fogel (1942-2013) – badacz, strażnik pamięci. Organizatorzy: BCH oraz Wydział Archeologii UAM.
 • Powstanie Wielkanocne 1916-2016. Wystawa z okazji setnej rocznicy powstania. Organizatorzy: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Fundacja Kultury Irlandzkiej.
 • „Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać” – Projekt edukacyjny oraz wystawa „Powstanie Warszawskie 1944 i jego poczta harcerska – polsko-niemieckie kontakty harcerskie”. Organizatorzy: Związek Harcerstwa Polskiego oraz Bund Der Pfadfinderinnen und Pfadfinder.
 • Dzieje miasta Wilna od 1799 do 1900 r. Wystawa zorganizowana z okazji 700-lecia miasta Wilna (1323-2023). Organizatorzy: opiekun naukowy: prof. dr hab. Grzegorz Błaszczyk; Autorzy: Franciszek Leonardczyk, Stanisław Lewko, Zuzanna Nowak, Bartłomiej Panek, Eryk Przybylak, Helena Rusak.
 • Zofia Hilczer-Kurnatowska (1932-2013) Mistrzyni… Organizatorzy: Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN w Poznaniu oraz Biblioteka Collegium Historicum UAM.

2022

 • Sztandary Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Organizatorzy: Wydział Historii UAM oraz Komisja Historyczna Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.
 • Polskie lalki celuloidowe – wystawa lalek z kolekcji prof. dr hab. Doroty Żołądź-Strzelczyk.
 • 100 LAT MUZYKOLOGII UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU – ZBIORY BIBLIOTECZNE. Organizatorzy: Sekcja Muzykologii BCH.

2021/2022

 • Z okazji 80-tych urodzin prof. Jerzego Strzelczyka w Bibliotece Collegium Historicum wystawione zostały publikacje Jubilata.

2021
Wojciech Kóčka (1911-1965) „Łużycki działacz narodowy i polski uczony”. Wystawa poświęcona Wojciechowi Kóčce w 110. rocznicę urodzin.

2020
Stanisław Moniuszko. Organizatorzy: Sekcja Muzykologii BCH.

2019
Owieczki, gm. Łubowo. Krajobraz archeologiczny (Dział Wystaw i Edukacji Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Magdalena Felis)
Niepodległosć 1918: nie tylko Polska… Stulecie niepodległości państw Europy Wschodniej (Instytut Wschodni, prof. UAM dr hab. Grzegorz Skrukwa)
Wygrał Polskę na fortepianie. I. J. Paderewski jako pianista i kompozytor (wystawa BWH)
Kraj Dogonów – kraj masek (Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich)
Edom odkrywanie. Polskie badania archeologiczne w południowej Jordanii – (Piotr Kołodziejczyk, Instytut Archeologii UJ)
Wystawa książek towarzysząca – IUAES 2019 Inter-Congress “World Solidarities” 27-31 sierpnia 2019 (Kongres Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych – International Union of Anthropological and Ethnological Sciences); organizator: IEiAK, PTL, IUAES oraz Ogólnopolskiej konferencji naukowej “Zaangażowanie / Edukacja / Animacja. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych”; organizator: PTL/IEiAK (wystawa BWH “Cmentarze” – wystawa książek (wystawa BWH)

2018
Wystawa przemysłowa na Wzgórzu św. Łazarza 1908 (dr Liliana Krantz-Domasłowska)
Powstanie Wielkopolskie. 1848 Roku w pamiątkowych inskrypcjach (Agnieszka Stawicka, Zuzanna Zygmunt, opieka naukowa dr hab. Paweł Stróżyk, prof. UAM)
Dara Musruf – Święto Duchów (Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich)
Historia Lecha i piłki nożnej (Piotr Podolczak)
Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku (Instytut Archeologii, projekt NEARCH)

2017
Afrykańskie Mikołajki – wystawa afrykańskich instrumentów i fotografii (dr Łukasz Smoluch)
Fotografia krajobrazowa – Stories of the Untraversed (Melissa L. Hocking)
500 lecie Reformacji (BWH)
Igłą malowane – wystawa prac Jolanty Walkiewicz
Ulica Głogowska 26-84. Historia miejsca – pamięć o miejscu (dr Liliana Krantz-Domasłowska)
Prezentacja dorobku naukowego Śp. Dr hab. Macieja Jabłońskiego (BWH)
Mały atlas ptaków – druga odsłona – wystawa fotografii Bogdana Walkiewicza
Bitwa Warszawska 1920 roku – wystawa książek (BWH)
Początki archeologii polskiej – wystawa publikacji z okazji Dnia Archeologa (BWH)
Wytwórcy pieczęci w prasie poznańskiej 1815-1914 (Paulina Chrząszcz, opieka naukowa dr hab. Paweł Stróżyk, prof. UAM)
Prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz – prezentacja dorobku naukowego, z okazji jubileuszu 70 urodzin (BWH)
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga Wielkopolan do Niepodległości- wystawa planszowa oraz książek ze zbiorów Biblioteki Wydziału Historycznego (Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych +BWH)
Bohaterowie wyklęci (Muzeum Powstań Narodowych, Poznań)
Wystawa zagranicznych książek naukowych (ABE/IPS)
Zwyczaje i obrzędy wielkanocne (BWH)
Pamięci Profesora Roderyka Langego (BWH)
Madera – portugalska wyspa wulkaniczna na Oceanie Atlantyckim – wystawa fotografii Przemysława Hewelta
Mundur ułański XIX i XX wieku – wystawa publikacji oraz miniatur wykonanych przez Piotra Kostkę
Militaria w zbiorach Biblioteki Wydziału Historycznego – wystawa książek (BWH)
Ewolucja umundurowania żołnierskiego stymulowana doświadczeniami I wojny światowej (eksponaty udostępnione przez “Hero Collection. Bracia Kłoskowscy” oraz ze zbiorów prywatnych Zygmunta Nizińskiego)
Prezentacja dorobku naukowego Śp. prof. Jolanty Dworzaczkowej (BWH)
Prezentacja dorobku naukowego Śp. prof. Lecha Trzeciakowskiego (BWH)

2016
Łazęga poznańska – wystawa fotografii Macieja Krajewskiego
Wystawa monografii miast i miasteczek (BWH)
Boże Narodzenie w zbiorach Biblioteki Wydziału Historycznego (BWH)
Ulica Głogowska 27-83. Historia miejsca – pamięć o miejscu (Liliana Domasłowska)
Pożegnanie Józefa Piłsudskiego (BWH)
Świat około roku 966 – wystawa z okazji 1050-lecia Chrztu Polski (BWH)
Irlandzcy nobliści (Towarzystwo Polsko-Irlandzkie w Poznaniu)
Wystawa zagranicznych książek naukowych (ABE/IPS)

2015
Mały atlas ptaków – wystawa fotografii Bogdana Walkiewicza
Przywrócone dziedzictwo. Klasztory cystersów i cysterek na Pomorzu Zachodnim (dr Barbara Stolpiak)