Menu Zamknij

Wystawy

2024

 • Wielki głód w Kazachstanie (Aszarszyłk). Historia nieznana. Dmitriy Panto, Ph.D. jerzy Rohoziński, Ph. D. (Pilecki Institute).
 • Nowa Klio. Niezwykła wyobrażenia. Ciekawe interpretacje! Odkryj nowe wizje Klio wygenerowane przez studentów I roku Historii i AI.
 • Epoka kamienia w Europie. Narodziny Sztuki. Pokaz eksponatu filatelistycznego prof. UAM dra hab. Jacka Wierzbickiego.
 • Ludzka strona muzeów. Pierwsze półrocze działalności Nieformalnej Grupy Antropologii Muzealnej.
 • „Wszyscy ludzie będą braćmi” 200 lat IX Symfonii Ludwiga van Beethovena (7.05-2.06.2024) – Studentki i studenci II roku Muzykologii UAM.
 • GOPLANA – Historie o czekoladzie – BCH

2023

 • Aleksandra Cofta-Broniewska (1926-2013) – od regionalzmu do syntezy. Organizatorzy: Wydział Archeologii UAM oraz BCH.
 • Niezwykły Świat Pieczęci. Wystawa z kolekcji Sigillarium.pl
 • Jerzy Fogel (1942-2013) – badacz, strażnik pamięci. Organizatorzy: BCH oraz Wydział Archeologii UAM.
 • Powstanie Wielkanocne 1916-2016. Wystawa z okazji setnej rocznicy powstania. Organizatorzy: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Fundacja Kultury Irlandzkiej.
 • „Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać” – Projekt edukacyjny oraz wystawa „Powstanie Warszawskie 1944 i jego poczta harcerska – polsko-niemieckie kontakty harcerskie”. Organizatorzy: Związek Harcerstwa Polskiego oraz Bund Der Pfadfinderinnen und Pfadfinder.
 • Dzieje miasta Wilna od 1799 do 1900 r. Wystawa zorganizowana z okazji 700-lecia miasta Wilna (1323-2023). Organizatorzy: opiekun naukowy: prof. dr hab. Grzegorz Błaszczyk; Autorzy: Franciszek Leonardczyk, Stanisław Lewko, Zuzanna Nowak, Bartłomiej Panek, Eryk Przybylak, Helena Rusak.
 • Zofia Hilczer-Kurnatowska (1932-2013) Mistrzyni… Organizatorzy: Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN w Poznaniu oraz Biblioteka Collegium Historicum UAM.
 • Symbole narodowe w „Polskiej deklaracji o podziwie i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” z 1926 r. – Sigillarium.

2022

 • Sztandary Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Organizatorzy: Wydział Historii UAM oraz Komisja Historyczna Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.
 • Polskie lalki celuloidowe – wystawa lalek z kolekcji prof. dr hab. Doroty Żołądź-Strzelczyk.
 • 100 LAT MUZYKOLOGII UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU – ZBIORY BIBLIOTECZNE. Organizatorzy: Sekcja Muzykologii BCH.

2021/2022

 • Z okazji 80-tych urodzin prof. Jerzego Strzelczyka w Bibliotece Collegium Historicum wystawione zostały publikacje Jubilata.

2021

 • Wojciech Kóčka (1911-1965) „Łużycki działacz narodowy i polski uczony”. Wystawa poświęcona Wojciechowi Kóčce w 110. rocznicę urodzin.

2020

 • Stanisław Moniuszko. Organizatorzy: Sekcja Muzykologii BCH.

2019

 • Owieczki, gm. Łubowo. Krajobraz archeologiczny (Dział Wystaw i Edukacji Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Magdalena Felis).
 • Niepodległosć 1918: nie tylko Polska… Stulecie niepodległości państw Europy Wschodniej (Instytut Wschodni, prof. UAM dr hab. Grzegorz Skrukwa).
 • Wygrał Polskę na fortepianie. I. J. Paderewski jako pianista i kompozytor (wystawa BWH).
  Kraj Dogonów – kraj masek (Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich).
 • Edom odkrywanie. Polskie badania archeologiczne w południowej Jordanii – (Piotr Kołodziejczyk, Instytut Archeologii UJ).
 • Wystawa książek towarzysząca – IUAES 2019 Inter-Congress “World Solidarities” 27-31 sierpnia 2019 (Kongres Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych – International Union of Anthropological and Ethnological Sciences); organizator: IEiAK, PTL, IUAES oraz Ogólnopolskiej konferencji naukowej “Zaangażowanie / Edukacja / Animacja. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych”; organizator: PTL/IEiAK (wystawa BWH “Cmentarze” – wystawa książek (wystawa BWH).

2018

 • Wystawa przemysłowa na Wzgórzu św. Łazarza 1908 (dr Liliana Krantz-Domasłowska).
 • Powstanie Wielkopolskie. 1848 Roku w pamiątkowych inskrypcjach (Agnieszka Stawicka, Zuzanna Zygmunt, opieka naukowa dr hab. Paweł Stróżyk, prof. UAM).
 • Dara Musruf – Święto Duchów (Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich).
 • Historia Lecha i piłki nożnej (Piotr Podolczak).
 • Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku (Instytut Archeologii, projekt NEARCH).

2017

 • Afrykańskie Mikołajki – wystawa afrykańskich instrumentów i fotografii (dr Łukasz Smoluch)
 • Fotografia krajobrazowa – Stories of the Untraversed (Melissa L. Hocking).
 • 500 lecie Reformacji (BWH).
 • Igłą malowane – wystawa prac Jolanty Walkiewicz.
 • Ulica Głogowska 26-84. Historia miejsca – pamięć o miejscu (dr Liliana Krantz-Domasłowska).
 • Prezentacja dorobku naukowego Śp. Dr hab. Macieja Jabłońskiego (BWH).
 • Mały atlas ptaków – druga odsłona – wystawa fotografii Bogdana Walkiewicza.
 • Bitwa Warszawska 1920 roku – wystawa książek (BWH).
 • Początki archeologii polskiej – wystawa publikacji z okazji Dnia Archeologa (BWH).
 • Wytwórcy pieczęci w prasie poznańskiej 1815-1914 (Paulina Chrząszcz, opieka naukowa dr hab. Paweł Stróżyk, prof. UAM).
 • Prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz – prezentacja dorobku naukowego, z okazji jubileuszu 70 urodzin (BWH).
 • Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga Wielkopolan do Niepodległości- wystawa planszowa oraz książek ze zbiorów Biblioteki Wydziału. Historycznego (Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych +BWH).
 • Bohaterowie wyklęci (Muzeum Powstań Narodowych, Poznań).
 • Wystawa zagranicznych książek naukowych (ABE/IPS).
 • Zwyczaje i obrzędy wielkanocne (BWH).
 • Pamięci Profesora Roderyka Langego (BWH).
 • Madera – portugalska wyspa wulkaniczna na Oceanie Atlantyckim – wystawa fotografii Przemysława Hewelta.
 • Mundur ułański XIX i XX wieku – wystawa publikacji oraz miniatur wykonanych przez Piotra Kostkę.
 • Militaria w zbiorach Biblioteki Wydziału Historycznego – wystawa książek (BWH).
 • Ewolucja umundurowania żołnierskiego stymulowana doświadczeniami I wojny światowej (eksponaty udostępnione przez “Hero Collection. Bracia Kłoskowscy” oraz ze zbiorów prywatnych Zygmunta Nizińskiego).
 • Prezentacja dorobku naukowego Śp. prof. Jolanty Dworzaczkowej (BWH).
 • Prezentacja dorobku naukowego Śp. prof. Lecha Trzeciakowskiego (BWH).

2016

 • Łazęga poznańska – wystawa fotografii Macieja Krajewskiego.
 • Wystawa monografii miast i miasteczek (BWH).
 • Boże Narodzenie w zbiorach Biblioteki Wydziału Historycznego (BWH).
 • Ulica Głogowska 27-83. Historia miejsca – pamięć o miejscu (Liliana Domasłowska).
 • Pożegnanie Józefa Piłsudskiego (BWH).
 • Świat około roku 966 – wystawa z okazji 1050-lecia Chrztu Polski (BWH).
 • Irlandzcy nobliści (Towarzystwo Polsko-Irlandzkie w Poznaniu).
 • Wystawa zagranicznych książek naukowych (ABE/IPS).

2015

 • Mały atlas ptaków – wystawa fotografii Bogdana Walkiewicza.
 • Przywrócone dziedzictwo. Klasztory cystersów i cysterek na Pomorzu Zachodnim (dr Barbara Stolpiak).