Menu Zamknij

Historia sztuki

SCHEMAT KATALOGU RZECZOWEGO

1 CZASOPISMA I WYDAWNICTWA CIĄGŁE: układ alfabetyczny wg najwcześniej wersji tytułu, jaką można ustalić (np. Breslauer Bauzeitung = Ostdeustche Bauzeitung). TYTUŁY NA RAZIE DOSTĘPNE TYLKO W BIBLIOTECE, W STACJONARNYM KATALOGU SYSTEMU SOWA.
2 TOPOGRAFIA: układ alfabetyczny wg nazw polskich poszczególnych krajów – za opracowaniami terenu są umieszczone opracowania miast – alfabetycznie wg nazw miejscowych

2Nie NIEMCY
2Nie100 Inwentaryzacje
2Nie110 Baden-Würtemberg, Baden, Württemberg, Hohenzollern
2Nie120 Bayern, Pfalz (na zasadzie więzi historycznych)
2Nie130 Brandenburg
2Nie135 Pommern (Pomorze Przedodrzańskie)
2Nie140 Hannover, Braunschweig, Schaumburg-Lippe, Oldenburg
2Nie150 Hessen, Hessen-Homburg, Waldeck, Nassau, Kassel, Wiesbaden
2Nie160 Mecklenburg, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz
2Nie170 Rheinland, Rheinland-Westfalen, Jülich-Kleve-Berg, Westfalen
2Nie180 Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt
2Nie190 Schleswig-Holstein, Lauenburg, Lübeck, Oldenburg (część)
2Nie200 Przewodniki inwentaryzacyjne. Układ miejsc dziesiątkowych jak w inwentarzach: 2Nie210, 2Nie220 itd.
2Nie300 Krainy opracowane niemetodycznie, Układ miejsc dziesiątkowych jak w inwentarzach,: 2Nie310, 2Nie320 itd.
2Nie400 Materiały źródłowe
2NieBer itd. Topografia – miejscowości alfabetycznie wg nazw niemieckich (trzy pierwsze litery nazwy)
2Pol POLSKA (w granicach historycznych)
2Pol100 Inwentaryzacje (w tym Katalog zabytków sztuki w Polsce)
2Pol110 Białoruś
2Pol120 Litwa
2Pol130 Małopolska
2Pol140 Mazowsze
2Pol150 Pomorze Zachodnie
2Pol160 Prusy Królewskie
2Pol165 Prusy Książęce
2Pol170 Śląsk
2Pol180 Ukraina
2Pol190 Wielkopolska i ziemia lubuska, Kujawy
2Pol200 Przewodniki inwentaryzacyjne. Układ miejsc dziesiątkowych jak w inwentaryzacjach, np. 2Pol210 itd.
2Pol300 Krainy historyczne opracowane niemetodycznie. Układ miejsc dziesiątkowych jak w inwentaryzacjach, np. 2Pol310 itd.
2Pol400 Materiały źródłowe
2PolPoz Miejscowości alfabetycznie (np. Poznań = 2Pol + 3 pierwsze litery nazwy)
UWAGA: w zależności od kontekstu historycznego, Białoruś, Litwa i Ukraina występują zarówno w ramach Rzeczypospolitej, jak i pod swoją własną nazwą.

3 HISTORIA
3A100 Dzieje powszechne.Syntezy.
3A110 prahistoria
3A120 starożytność
3A130 średniowiecze
3A140 nowożytność
3A150 nowoczesność
3A160 XXI w.
3A200 Nauki pomocnicze
3A210 genealogia i heraldyka
3A211 słowniki biograficzne
3A212 herbarze
3A213 obsada urzędów
3A218… postacie historyczne i rody wg nazwisk rodowych (ten podział nie powtarza się w krajach) np. Radziwiłłowie: 3A218Rad
3A220 chronologia
3A230 metrologia
3A240 geografia historyczna
3A250 paleografia
3A260 dyplomatyka
3A270 archiwistyka
3A280 numizmatyka
3A290 sfragistyka
3A300 Kultura i jej rodzaje
3A310 religie i Kościoły
3A311 wiedza tajemna
3A312 judaika
3A313 islam
3A320 militaria
3A325 kultura prawna
3A350 wiedza i nauczanie
3A355 kultura wizualna
3A390 tnografia i etnologia
3A400 Materiały źródłowe
3A… Kraje alfabetycznie wg nazw polskich (3 pierwsze litery, np. Polska: 3APol)
3B Archeologia (państwa, miejscowości – 3 pierwsze litery – np. Poznań: 3BPolPoz)

4 FILOZOFIA, SOCJOLOGIA, PSYCHOLOGIA
4A Filozofia (układ alfabetyczny wg autorów, 3 pierwsze litery, np. Tatarkiewicz: 4ATat)
4B Metodologia nauk (układ j. w.)
4C Logika formalna (układ j. w.)
4D Estetyka (układ j. w.)
4E Socjologia (układ j. w.)
4F Psychologia (układ j. w.)
4G Antropologia kulturowa (układ j. w.)

5 POWSZECHNE DZIEJE SZTUKI
5A Dzieje sztuki powszechnej. Syntezy i skróty.
5B Dzieje sztuki innych kręgów kulturowych. Syntezy.
5B100 krąg indyjski
5B200 krąg chiński i Dalekiego Wschodu
5B300 krąg islamu i Bliskiego Wschodu
5B400 krąg obu Ameryk
5B500 krąg afrykański
5B600 krąg australijski i oceaniczny
5C100 Dzieje sztuki kręgu śródziemnomorskiego w Europie i na świecie. Syntezy.
5C110 prahistoria
5C111 paleolit
5C112 mezolit
5C113 neolit
5C114 brąz
5C115 żelazo
5C120 starożytność
5C130 średniowiecze
5C131 sztuka starochrześcijańska
5C132 sztuka wczesnośredniowieczna
5C133 romanizm
5C134 gotyk
5C140 nowożytność
5C141 renesans
5C142 manieryzm
5C143 barok
5C144 rokoko
5C145 klasycyzm
5C150 nowoczesność
5C151 sztuka lat 1800-1850 (romantyzm, historyzm, biedermeier)
5C152 sztuka lat 1850-1900 (realizm, prerafaelizm, symbolizm, impresjonizm, secesja)
5C153 sztuka lat 1900-1918 (ekspresjonizm, kubizm, fowizm, futuryzm)
5C154 sztuka lat 1918-1945 (dadaizm, surrealizm, konstruktywizm, socrealizm, sztuka faszystowska)
5C155 sztuka lat 1945-1960 (informel, neorealizm)
5C156 sztuka lat 1960-1980 (pop-art, op-art, konceptualizm)
5C157 sztuka lat 1980-2000
5C160 sztuka XXI w.
5C161 sztuka lat 2000-
5C300 Rodzaje sztuki
5C310 sztuka sakralna
5C315 sztuka sepulkralna
5C350 varia
5C390 sztuka ludowa, twórczość prymitywów, dzieci, chorych psychicznie
5C400 Źródła do dziejów sztuki
5C500 Teoria sztuki i jej dzieje
5C520 starożytność
5C530 średniowiecze
5C540 nowożytność
5C550 nowoczesność
5C560 XXI w.
Kraje alfabetycznie wg nazw polskich (3 pierwsze litery), wewnątrz krajów powtarza się powyższy układ, np. socrealizm w Polsce to 5Pol154.

6 ARTYŚCI
6A Słowniki artystów (tylko alfabetycznie, nie chronologicznie). Słowniki artystów krajowych: kraje alfabetycznie wg nazwy polskiej (np. 6APol). Słowniki artystów wg miejscowości alfabetycznie wewnątrz kraju, np. Poznań: 6APolPoz).
6B… Monografie artystów (układ alfabetyczny wg nazwiska w języku rodzimym artysty, kluczem jest Thieme-Becker (np. Leonardo da Vince: 6BLeo; Wit Stwosz – Wit Stosz – Veit Stoss: 6BSto).
6C… Monografie artystów anonimowych. Układ alfabetyczny wg nazw tłumaczonych na język polski; przy szeregowaniu nie uwzględnia się określeń „mistrz”, „pan”, „twórca”, „rzeźbiarz”, „architekt” oraz innych określeń zawodu, stanu. Np. Mistrz Pięknych Madonn: 6CPię
6D Artysta (zawód, rzemiosło, powołanie, dyletantyzm). Prace ogólne.
6D100 Dzieje zawodów
6D120 starożytność
6D130 średniowiecze
6D140 nowożytność
6D150 nowoczesność
6D160 XXI w.
6D300 Rodzaje zawodów
6D310 artysta klasztorny
6D350 Specjalności
6D351 artysta teoretyk (bez realizacji)
6D352 urbanista
6D353 ogrodnik
6D354 architekt, murarz
6D355 rzeźbiarz
6D356 malarz, witrażysta, iluminator
6D357 rysownik, grafik
6D358 złotnik, jubiler, ludwisarz, kowal, ślusarz, płatnerz, rusznikarz, garncarz, stolarz, tkacz, introligator, szewc, konwisarz
6D390 artysta naiwny, ludowy, chory psychicznie, artysta dziecko
6E… warsztat (wg nazwiska prowadzącego, 3 pierwsze litery, np. Kowalski: 6EKow)
6F… grupy artystyczne wg nazwy oryginalnej (np. Die Brücke: 6FBrü)
UWAGA: dział 6A-6F bez podziału na kraje!

7 URBANISTYKA, OGRODNICTWO, ARCHITEKTURA
7A Prace ogólne
7B Budownictwo
7B110 konstrukcje
7B120 materiały
7B150 odwzorowanie i dokumentacja architektury. Pomiar, plan, fotografia.
7C URBANISTYKA. Prace ogólne.
7C100 Powszechne dzieje urbanistyki. Syntezy.
7C110 prahistoria
7C114 brąz
7C115 żelazo
7C120 starożytność
7C130 średniowiecze
7C131 okres starochrześcijański
7C132 urbanistyka wczesnośredniowieczna
7C133 romanizm
7C134 gotyk
7C140 nowożytność
7C141 renesans
7C142 manieryzm
7C143 barok
7C144 rokoko
7C145 klasycyzm
7C150 nowoczesność
7C151 urbanistyka lat 1800-1850
7C152 urbanistyka lat 1850-1900
7C153 urbanistyka lat 1900-1918
7C154 urbanistyka lat 1918-1945
7C155 urbanistyka lat 1945-1960
7C156 urbanistyka lat 1960-1980
7C157 urbanistyka lat 1980-2000
7C160 urbanistyka XXI w.
7C161 urbanistyka lat 2000-
7C200 inwentaryzacje
7C300 założenia urbanistyczne
7C310 sakralne
7C315 sepulkralne
7C120 militarne
7C340 mieszkalne
7C350 publiczne i komunikacyjne (place, ulice)
7C360 handlowe
7C370 przemysłowe
7C400 źródła historyczne
7C500 teoria urbanistyki
7C520 starożytna
7C530 średniowieczna
7C540 nowożytna
7C550 nowoczesna
7C560 XXI w.
7C600 konserwacja
7C800 projekty, konkursy
Kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz kraju powtarza się powyższy podział, dalej miasta wg nazw oryginalnych (np. urbanistyka Rzymu: 7CWłoRom).
7D OGRODY
7D100 Powszechne dzieje ogrodnictwa. Syntezy.
7D120 starożytność
7D130 średniowiecze
7D131 okres starochrześcijański
7D132 wczesne średniowiecze
7D133 romanizm
7D134 gotyk
7D140 nowożytność
7D141 renesans
7D142 manieryzm
7D143 barok
7D144 rokoko
7D145 klasycyzm
7D150 nowoczesność
7D151 romantyzm
7D200 inwentaryzacje
7D300 założenia ogrodowe
7D310 sakralne
7D315 sepulkralne
7D340 mieszkalne
7D350 publiczne
7D365 zwierzyńca
7D370 regularne
7D375 nieregularne
7D380 architektura ogrodowa
7D400 źródła
7D500 teoria ogrodnictwa i jej dzieje
7D520 starożytna
7D530 średniowieczna
7D540 nowożytna
7D550 nowoczesna
7D560 XXI w.
7D600 konserwacja
7D800 projekty i wzorniki, konkursy
Kraje alfabetycznie wg nazw polskich (7D+3 pierwsze litery nazwy, np. Polska to 7DPol, wewnątrz kraju powtarza się powyższy układ, następnie ogrody w miastach, wg nazw oryginalnych, np. ogrody w Rzymie to w tym systemie klasyfikacji 7DWłoRom).
7E ARCHITEKTURA
7E100 Powszechne dzieje architektury. Syntezy.
7E110 prahistoria
7E111 paleolit
7E112 mezolit
7E113 neolit
7E114 brąz
7E115 żelazo
7E120 starożytność
7E130 średniowiecze
7E131 architektura starochrześcijańska
7E132 architektura wczesnośredniowieczna
7E133 romanizm
7E134 gotyk
7E140 nowożytność
7E141 renesans
7E142 manieryzm
7E143 barok
7E144 rokoko
7E145 klasycyzm
7E150 nowoczesność
7E151 architektura lat 1800-1850
7E152 architektura lat 1850-1900
7E153 architektura lat 1900-1918
7E154 architektura lat 1918-1945
7E155 architektura lat 1945-1960
7E156 architektura lat 1960-1980
7E157 architektura lat 1980-2000
7E160 architektura XXI w.
7E161 architektura lat 2000-
7E200 inwentaryzacje
7E300 rodzaje architektury
7E310 sakralna
7E315 sepulkralna
7E320 militarna, zamki
7E330 rezydencjonalna (pałace, dwory, wille)
7E340 ośrodków władzy (parlamenty, sejmy, sądy, ratusze)
7E340 mieszkalna
7E345 rekreacyjna (ośrodki wypoczynkowe, sportowe)
7E350 wiedzy i kultury (szkoły, instytucje naukowe, kulturalne, opery, teatry, kina)
7E355 komunikacja (drogi, ulice, mosty, poczty, dworce)
7E360 handlowa (giełdy, hale targowe, sklepy, kramy, pawilony, magazyny, spichrze, banki)
7E365 gościńce, hotele, gospody, kawiarnie, gastronomia
7E370 przemysłowa
7E375 gospodarcza (stajnie, obory, zajezdnie, remizy, młyny, wiatraki)
7E380 wystawiennicza (muzea, galerie, hale, biblioteki)
7E381 architektura ogrodowa, parkowa
7E382 okazjonalna, bramy tryumfalne, nietrwałe dekoracje architektoniczne
7E385 sanitarna (szpitale, uzdrowiska, łaźnie, kąpieliska)
7E390 drewniana, ludowa, wiejska
7E395 formy architektoniczne i przestrzeń w architekturze
7E400 źródła
7E500 teoria architektury i budownictwa i jej dzieje
7E520 starożytna
7E530 średniowieczna
7E540 nowożytna
7E550 nowoczesna
7E560 XXI w.
7E600 konserwacja
7E700 elementy i detale architektoniczne
7E800 projekty i wzorniki architektoniczne, konkursy
Kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz kraju powtarza się powyższy układ (np. architektura gotycka w Polsce, to 7EPol134, za nim miasta wg nazw oryginalnych, np. architektura w Londynie, to 7EAngLon
7F plany i pomiary urbanistyczne, ogrodnicze, architektoniczne – układ j.w.

8 RZEŹBA
8A Pojęcia rzeźbiarskie, dzieła ogólne
8A300 kompozycja, perspektywa, geometria, symetria, przestrzeń
8B zagadnienia techniczne
8B110 rzeźby
8B120 plastyki (sztukatorstwo)
8B130 reliefu (płaski: płaskorzeźba, płaskoryt, bas-relief; wypukłorzeźba, haut-relief; wklęsły: wklęsłorzeźba, stiacciato)
8B140 odlewów
8B180 model, anatomia
8B190 narzędzia artystyczne
8B200 materiałoznawstwo
8B210 materiałoznawstwo rzeźby kamiennej
8B220 materiałoznawstwo plastyki kamiennej i innej (sztukatorstwo)
8B230 materiałoznawstwo plastyki metalowej
8B240 materiałoznawstwo rzeźby drewnianej
8B250 materiałoznawstwo innych materiałów
8C100 Powszechne dzieje rzeźby, syntezy
8C110 prahistoria
8C111 paleolit
8C112 mezolit
8C113 neolit
8C114 brąz
8C115 żelazo
8C120 starożytność
8C130 średniowiecze
8C131 rzeźba starochrześcijańska
8C132 rzeźba wczesnośredniowieczna
8C133 rzeźba romańska
8C134 rzeźba gotycka
8C140 nowożytna
8C141 renesans
8C142 manieryzm
8C143 barok
8C144 rokoko
8C145 klasycyzm
8C150 nowoczesność
8C151 rzeźba lat 1800-1850
8C152 rzeźba lat 1850-1900
8C153 rzeźba lat 1900-1918
8C154 rzeźba lat 1918-1945
8C155 rzeźba lat 1945-1960
8C156 rzeźba lat 1960-1980
8C157 rzeźba lat 1980-2000
8C160 XXI w.
8C161 wentaryzacje i zbiory mechaniczne
8C300 Rodzaje rzeźby i przedstawień rzeźbiarskich
8C310 sakralna
8C315 sepulkralna
8C330 pejzaż, roślinność
8C335 martwa natura
8C340 pomnikowa, parkowa, fontanny
8C345 postać i portret
8C350 architektoniczna i dekoracje architektoniczne
8C380 zwierzęta i stwory
8C385 tematy fantastyczne i groteska
8C390 rzeźba ludowa, prymitywna, dzieci, chorych psychicznie
8C395 formy rzeźbiarskie
8C400 źródła
8C500 Teoria rzeźby i jej dzieje
8C520 starożytność
8C530 średniowiecze
8C540 nowożytność
8C550 nowoczesność
8C560 XXI w.
8C600 Konserwacja rzeźby
8C700 elementy i detale rzeźbiarskie
8C800 projekty i wzorniki rzeźbiarskie (tylko graficzne, bozzetta są traktowane jako rzeźba), konkursy
8… Kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz krajów powtarza się powyższy układ (np. rzeźba gotycka we Francji to 8Fra134), dalej miasta wg nazw oryginalnych, np. rzeźba w Warszawie to 8PolWar (bez oznaczenia „C”).

9 MALARSTWO
9A Pojęcia malarskie, dzieła ogólne
9A100 Powszechne dzieje koloru. Syntezy. Problemy
9A110 prahistoria
9A120 starożytność
9A130 średniowiecze
9A140 nowożytność
9A150 nowoczesność
9A160 XXI w.
9A200 Światło i światłocień
9A300 Kompozycja, perspektywa, geometria, symetria, przestrzeń, proporcje
9B100 Zagadnienia techniczne
9B110 zagadnienia techniczne malarstwa ściennego
9B120 zagadnienia techniczne malarstwa tablicowego
9B130 zagadnienia techniczne malarstwa mozaikowego
9B140 zagadnienia techniczne malarstwa wodnego
9B150 zagadnienia techniczne malarstwa miniaturowego
9B160 zagadnienia techniczne podkładów i podobrazia
9B170 ramy, obramienia obrazów
9B180 Model, anatomia artystyczna
9B190 Narzędzia
9C100 Powszechne dzieje malarstwa, syntezy
9C110 prahistoria
9C111 paleolit
9C112 mezolit
9C113 neolit
9C114 brąz
9C115 żelazo
9C120 starożytność
9C130 średniowiecze
9C131 malarstwo wczesnochrześcijańskie
9C132 malarstwo wczesnośredniowieczne
9C133 romanizm
9C134 gotyk
9C140 nowożytność
9C141 renesans
9C142 manieryzm
9C143 barok
9C144 rokoko
9C145 klasycyzm
9C150 nowoczesność
9C151 malarstwo lat 1800-1850
9C152 malarstwo lat 1850-1900
9C153 malarstwo lat 1900-1918
9C154 malarstwo lat 1918-1945
9C155 malarstwo lat 1945-1960
9C156 malarstwo lat 1960-1980
9C157 malarstwo lat 1980-2000
9C160 malarstwo XXI w.
9C161 malarstwo lat 2000-
9C200 Inwentaryzacje, zbiory mechaniczne
9C300 Rodzaje malarstwa i przedstawień malarskich
9C310 sakralne
9C315 sepulkralne
9C320 batalistyczne, historyczne
9C330 pejzażowe, weduty, roślinność
9C335 martwa natura
9C340 „rodzajowe”
9C345 postać, portret
9C350 ścienne, al fresco, al secco
9C355 tablicowe
9C360 mozaiki
9C365 akwarele
9C370 miniatury
9C375 tematy eschatologiczne
9C380 zwierzęta i stwory
9C385 tematy fantastyczne, groteska
9C390 malarstwo prymitywne, ludowe, dzieci, chorych psychicznie
9C395 formy malarskie (obrazów)
9C400 źródła
9C500 Teoria malarstwa i jej dzieje
9C520 starożytność
9C530 średniowiecze
9C540 nowożytność
9C550 nowoczesność
9C560 XXI w.
9C600 Konserwacja malarstwa
9C700 Elementy i detale malarskie
9C800 Projekty malarskie, konkursy, wzorniki
9… Kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz krajów powtarza się powyższy układ, za nimi miasta alfabetycznie wg nazw oryginalnych (bez oznaczenia „C”; np. malarstwo w Nowym Jorku, to 9StaNew).

10 RYSUNEK I GRAFIKA
10A Pojęcia ogólne
10B Zagadnienia techniczne, narzędzia
10B200 Liternictwo
10C Rysunek
10C100 Powszechne dzieje rysunku, syntezy
10C110 prahistoria
10C120 starożytność
10C130 średniowiecze
10C131 rysunek starochrześcijański
10C132 rysunek wczesnośredniowieczny
10C133 romanizm
10C134 gotyk
10C140 nowożytność
10C141 renesans
10C142 manieryzm
10C143 barok
10C144 rokoko
10C145 klasycyzm
10C150 nowoczesność
10C151 rysunek lat 1800-1850
10C152 rysunek lat 1850-1900
10C153 rysunek lat 1900-1918
10C154 rysunek lat 1918-1945
10C155 rysunek lat 1945-1960
10C156 rysunek lat 1960-1980
10C157 rysunek lat 1980-2000
10C160 rysunek XXI w.
10C161 rysunek lat 2000-
10C200 Inwentaryzacje i zbiory mechaniczne
10C300 Rodzaje rysunku i przedstawień rysunkowych
10C310 sakralny
10C320 batalistyczny
10C330 pejzażowy, weduty, roślinność
10C335 martwa natura
10C340 rodzajowy
10C345 postać, portret, karykatura
10C360 pastele
10C375 tematy eschatologiczne
10C380 zwierzęta i stwory
10C385 tematy fantastyczne i groteskowe
10C390 rysunek ludowy, prymitywny, dzieci, chorych psychicznie
10C395 formy rysunków
10C400 źródła
10C500 Teoria rysunku i jej dzieje
10C520 starożytność
10C530 średniowiecze
10C540 nowożytność
10C550 nowoczesność
10C560 XXI w.
10C600 Konserwacja rysunku
10C800 Projekty i wzorniki rysunkowe, konkursy
10C… Kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz krajów powtarza się powyższy podział, za nimi miasta alfabetycznie wg nazw oryginalnych, np. rysunek we Florencji, to 10CWłoFir
10D GRAFIKA
10D100 Powszechne dzieje grafiki, syntezy
10D130 średniowiecze
10D134 gotyk
10D140 nowożytność
10D141 renesans
10D142 manieryzm
10D143 barok
10D144 rokoko
10D145 klasycyzm
10D150 nowoczesność
10D151 grafika lat 1800-1850
10D152 grafika lat 1850-1900
10D153 grafika lat 189901918
10D154 grafika lat 1918-1945
10D155 grafika lat 1945-1960
10D156 grafika lat 1960-1980
10D157 grafika lat 1980-2000
10D160 grafika XXI w.
10D161 grafika lat 2000-
10D200 Inwentaryzacje, zbiory mechaniczne
10D300 Rodzaje grafiki i przedstawień graficznych
10D310 sakralna
10D315 żałobna
10D320 batalistyczna
10D330 pejzażowa, weduty, roślinność
10D335 martwa natura
10D340 rodzajowa
10D345 postać, portret, karykatura
10D350 drzeworyt
10D355 druki akcydentalne, ekslibris, menu
10D360 metaloryt i inne techniki w metalu
10D365 znaczki pocztowe
10D366 pieniądze papierowe
10D370 inne techniki
10D375 tematy eschatologiczne
10D380 zwierzęta i stwory
10D385 tematy fantastyczne i groteskowe
10D390 grafika ludowa, dziecięca, chorych psychicznie
10D395 formy graficzne
10D400 źródła
10D500 Teoria grafiki i jej dzieje
10D530 średniowiecze
10D540 nowożytność
10D550 nowoczesność
10D560 XXI w.
10D600 Konserwacja grafiki
10D800 Projekty i wzorniki graficzne, płyty graficzne, konkursy
10D… Kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz krajów powtarza się powyższy układ (np. grafika renesansowa we Włoszech, to 10DWło141), za nim miasta wg nazw oryginalnych (np. grafika warszawska, to 10DFPolWar)
10E Książka, książka drukowana, książka o sztuce. Drukarstwo. Zagadnienia ogólne.
10E100 Powszechne dzieje, syntezy.
10E120 starożytność
10E130 średniowiecze
10E140 nowożytność
10E150 nowoczesność
10E160 XXI w.
10E600 Konserwacja książki
10E800 Projekty, wzorniki
Kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz krajów powtarza się powyższy układ, za nim miasta wg nazw oryginalnych, np. 10ENieNür – historia książki w Norymberdze.
10F Plakat. Zagadnienia ogólne.
10F100 Powszechne dzieje plakatu, syntezy
10F120 starożytność
10F130 średniowiecze
10F140 nowożytność
10F150 nowoczesność
10F151 plakat lat 1800-1850
10F152 plakat lat 1850-1900
10F153 plakat lat 1900-1918
10F154 plakat lat 1918-1945
10F155 plakat lat 1945-1960
10F156 plakat lat 1960-1980
10F157 plakat lat 1980-2000
10F160 Plakat XXI w.
10F161 plakat lat 2000-
10F200 Inwentaryzacje, zbiory mechaniczne
10F400 źródła
10F600 konserwacja plakatu
10F800 projekty i wzorniki
10F… Kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz krajów powtarza się powyższy podział, dalej miasta wg nazw oryginalnych np. plakat w Paryżu, to 10FFraPar)
10G Reprodukcje, pocztówki
10G100 Powszechne dzieje reprodukcji. Syntezy.
10G150 nowoczesność
10G160 XXI w.
10G200 Inwentaryzacje i rejestry
10G… Kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz powtarza się powyższy podział, dalej miasta wg nazw oryginalnych, np. 10GNieMün – reprodukcje/pocztówki z Monachium

11 SZTUKA UŻYTKOWA (rzemiosło artystyczne i przemysłowe, przedmioty użytkowe)
11A dzieła ogólne
11B technika
11B100 powszechne dzieje techniki
11C100 Powszechne dzieje sztuki użytkowej. Syntezy.
11C110 prahistoria
11C120 starożytność
11C130 średniowiecze
11C131 sztuka wczesnochrześcijańska
11C132 sztuka wczesnośredniowieczna
11C133 romanizm
11C134 gotyk
11C140 nowożytność
11C141 renesans
11C142 manieryzm
11C143 barok
11C144 rokoko
11C145 klasycyzm
11C150 nowoczesność
11C151 sztuka lat 1800-1850
11C152 sztuka lat 1850-1900
11C153 sztuka lat 1900-1918
11C154 sztuka lat 1918-1945
11C155 sztuka lat 1945-1960
11C156 sztuka lat 1960-1980
11C157 sztuka lat 1980-2000
11C160 XXI w.
1C161 sztuka lat 2000-
11C200 Inwentaryzacja i zbiory mechaniczne
11C600 Konserwacja
11C700 Aranżacja i wyposażenie wnętrz
11C800 Projekty i wzorniki sztuki użytkowej, konkursy
11C… Kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz krajów powtarza się powyższy podział, za nimi miasta wg nazw oryginalnych, np. 11CPolTor – dzieje rzemiosła artystycznego w Toruniu.
11E WYROBY METALOWE
11E300 Rodzaje
11E310 złotnictwo, biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne, gemmy, perły, kość słoniowa, kość zwykła, róg, bursztyn, laka, emalia
11E320 odlewnictwo (konwisarstwo, ludwisarstwo) brązu, cyny, miedzi, mosiądzu, ołowiu, żelaza, stali lanej
11E330 kowalstwo, ślusarstwo, płatnerstwo-rusznikarstwo
1E340 numizmatyka i sfragistyka (monety, medale, plakiety, pieczęcie, odciski pieczęci)
11E600 Konserwacja
11E… Kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz kraju powtarza się powyższy układ, za nimi miasta wg nazw oryginalnych, np. 11EWłoNap – Neapol
11F WYROBY ZIEMNE
11F300 Rodzaje
11F310 ceramika
11F311 garncarstwo, kamionka, cegła palona i suszona, malarstwo wazowe
11F312 majolika (fajans)
11F313 porcelana
11F320 szkło, wyroby szklane
11F330 witraże i malarstwo na szkle
11F600 Konserwacja
11F… Kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz krajów powtarza się powyższy podział, za nimi miasta wg nazw oryginalnych, np. 11FFRaCha – witraże w Chartres
11G WYROBY DREWNIANE
11G300 Rodzaje
11G310 meble
11G311 meble i drewniane wyposażenie budowli świeckich
11G312 meble i drewniane wyposażenie budowli sakralnych
11G320 intarsja i inkrustacja
11G330 inne wyroby drewniane
11G350 konstrukcje stolarskie i ciesielskie
11G600 Konserwacja
11G… Kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz krajów powtarza się powyższy podział, za nimi miasta wg nazw oryginalnych, np. 11GNieNür – meble norymberskie.
11H WYROBY WŁÓKIENNICZE
11H300 Rodzaje
11H310 tkaniny
11H320 hafty, koronki
11H330 ubiory
11H340 opony, arrasy, gobeliny, kilimy, kobierce, dywany
11H350 tapety
11H600 Konserwacja
11H… Kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz krajów powtarza się powyższy podział, za nimi miasta wg nazw oryginalnych, np. 11SzwBas – tkaniny z Bazylei.
11I WYROBY SKÓRZANE
11I300 rodzaje
11I310 obuwie
11I320 oprawy książkowe (również z innych materiałów)
11I330 skóry tłoczone, wycinane (kurdybany itp.)
11I600 Konserwacja
11I… Kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz krajów powtarza się powyższy podział, za nimi miasta wg nazw oryginalnych, np.11IPolLub – kurdybany z Lublina
11K PRZEDMIOTY
11K300 Rodzaje
11K310 gry, zabawy
11K320 czasomierze
11K330 lampy, armatura oświetleniowa
11K340 przedmioty i sprzęty higieny osobistej, zwierciadła
11K345 przedmioty kuchenne i stołowe
11K350 narzędzia pracy
11K360 pojazdy
11K370 instrumenty muzyczne
11K390 bibeloty, drobiazgi
11K600 Konserwacja
11K… Kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz krajów powtarza się powyższy podział, za nimi miasta wg nazw oryginalnych, np.11IWłoFir – instrumenty muzyczne z Florencji.

12 IKONOGRAFIA
12A IKONOGRAFIA RELIGIJNA
12A100 Ikonografia przedchrześcijańska i niechrześcijańska
12A110 buddyjska
12A120 indyjska i indoeuropejska
12A130 amerykańska
12A140 innych ludów pozaeuropejskich
12A150 celtycka i iberyjska
12A160 germańska
12A170 słowiańska
12A180 antyczna
12A200 Ikonografia chrześcijańska
12A210 słowniki ikonograficzne, podręczniki ikonografii
12A220 źródła pisane
12A240 ikonografia biblijna
12A241 Stary Testament
12A241Bóg Bóg, Bóg Ojciec
12A241Tró Trójca Święta
12A241Duc Duch Święty
12A241Ani anioły, diabły
12A241… inne postacie Starego Testamentu alfabetycznie (3 pierwsze litery imienia np. 12A241Sal – Salomon)
12A242 Nowy Testament
12A242Jez Jezus Chrystus, Ukrzyżowanie, krucyfiks, krzyż
12A242Mar Maria, Pieta, Zwiastowanie, Narodzenie
12A242… inne postacie Nowego Testamentu alfabetycznie, np. 12A242Pił – Piłat. (św. Józef, apostołowie i inni święci zob. 12A250)
12A243 Apokalipsa
12A244 Biblia Pauperum, Speculum Humanae Salvationis
12A250 Święci i błogosławieni
12A251 słowniki, symbole, atrybuty, patronat, topografia kultów
12A252… święci i błogosławieni w układzie alfabetycznym (3 pierwsze litery, np. 12A252Mik – św. Mikołaj)
12A260 przypowieści, legendy, cuda, misteria, apokryfy
12A270 eschatologia i czas
12A271 eschatologia, taniec śmierci, śmierć, ars moriendi
12A272 kalendarium, czas, organizacja czasu
12A180 symbolika kościoła, zjawisk, postaci i czynności religijnych, liturgia, liturgika
12A290 budowle i sprzęty religijne, ich przedmioty i symbole
12B KOSTIUMOLOGIA
12B100 dzieje powszechne, syntezy
12B110 prahistoria
12B120 starożytność
12B130 średniowiecze
12B131 kostiumy starochrześcijańskie
12B132 kostiumy wczesnośredniowieczne
12B133 romanizm
12B134 gotyk
12B140 nowożytność
12B141 renesans
12B142 manieryzm
12B143 barok
12B144 rokoko
12B145 klasycyzm
12B150 nowoczesność
12B151 kostiumy lat 1800-1850
12B152 kostiumy lat 1850-1900
12B153 kostiumy lat 1900-1918
12B154 kostiumy lat 1918-1945
12B155 kostiumy lat 1945-1960
12B156 kostiumy lat 1960-1980
12B157 kostiumy lat 1980-2000
12B160 XXI w.
12B161 kostiumy lat 2000-
12B300 Rodzaje kostiumów
12B310 sakralne, paramentyka
12B320 militarne
12B390 ludowe
12B600 regalia, oznaki władzy, jej symbole
12B700 heraldyka (herby, gmerki, sygnatury, znaki własnościowe)
12B800 odznaczenia (ordery, amulety, znaki tajemne)
12C ORNAMENTYKA
12C100 Dzieje powszechne, syntezy
12C110 prahistoria
12C111 paleolit
12C112 mezolit
12C113 neolit
12C114 brąz
12C115 żelazo
12C120 starożytność
12C130 średniowiecze
12C131 ornamentyka starochrześcijańska
12C132 ornamentyka wczesnośredniowieczna
12C133 romanizm
12C134 gotyk
12C140 nowożytność
12C141 renesans
12C142 manieryzm
12C143 barok
12C144 rokoko
12C145 klasycyzm
12C150 nowoczesność
12C151 ornament lat 1800-1850
12C152 ornament lat 1850-1900
12C153 ornament lat 1900-1918
12C154 ornament lat 1918-1945
12C155 ornament lat 1945-1960
12C156 ornament lat 1960-1980
12C157 ornament lat 1980-2000
12C160 XXI w.
12C161 ornament lat 2000-
12C200 zbiory mechaniczne
12C800 wzorniki , projekty
12D SYMBOLE, alegorie, oznaczenia, senniki, pojęcia
12D… poszczególne pojęcia w układzie alfabetycznym (3 pierwsze litery z nazwy polskiej, np. 12DSpr – Sprawiedliwość, Iustitia)
12E CZŁOWIEK
12E100 czynności (praca, rozrywka, wojna, inne)
12E200 postać
12E210 ciało (anatomia, erotyka)
12E220 portret, fizjonomika
12E220… ikonografia i portrety osób, postaci legendarnych i literackich, alfabetycznie wg nazwisk (3 pierwsze litery, np. 12E220Kop – Mikołaj Kopernik)
12E221 autoportret
12E300 karykatura i satyra, groteska
12E400 typy ludzkie
12E410 4 temperamenty
12E420 rozmaite typy i rasy
12E430 charakter i stany psychiczne (umysł, pamięć)
12E500 stany, pozycje, role społeczne
12F PRZYRODA
12F100 krajobraz, weduty
12F200 roślinność
12F300 zwierzęta i stwory
12F400 tematy fantastyczne
12G KOSMOLOGIA I WIEDZA TAJEMNA
12H TEMATY LITERACKIE, BAŚNIOWE
12K ARCHITEKTURA I PRZEDMIOTY
12K100 miasto (struktury symboliczne), język, ideologia
12K200 budowle (struktury symboliczne)
12K300 przedmioty (struktury symboliczne)
12L ZESTAWY CHRONOLOGICZNE
12L100 dzieje powszechne, syntezy
12L110 prahistoria
12L120 starożytność
12L130 średniowiecze
12L131 ikonografia starochrześcijańska
12L132 ikonografia wczesnośredniowieczna
12L133 ikonografia romańska
12L134 ikonografia gotycka
12L140 ikonografia nowożytna
12L141 renesans
12L142 manieryzm
12L143 barok
12L144 rokoko
12L145 klasycyzm
12L150 ikonografia nowoczesna
12L151 lata 1800-1850
12L152 lata 1850-1900
12L153 lata 1900-1918
12L154 lata 1918-1945
12L155 lata 1945-1960
12L156 lata 1960-1980
12L157 lata 1980-2000
12L160 ikonografia XXI w.
12L161 lata 2000-

13 ZABYTKOZNAWSTWO
13A ochrona zabytków
13A100 dzieje ochrony zabytków i muzeologii
13A120 starożytność
13A130 średniowiecze
13A140 nowożytność
13A150 nowoczesność
13A160 XXI w.
13A300 muzealnictwo i ochrona instytucjonalna
13A310 muzeologia (wystawiennictwo, magazynowanie, propaganda i oświata, zwiedzający, recepcja)
13A320 ochrona dzieł sztuki i ich środowiska (ochrona zachowawcza, restauratorska, adaptacyjna, przepisy prawne)
13A330 inwentaryzatorstwo (struktury organizacyjne, typ, instytucje, rodzaje działalności, przykłady dokumentacji)
13A400 zniszczenia dzieł sztuki
13A… kraje w układzie alfabetycznym wg nazw polskich, wewnątrz kraju powtarza się powyższy układ, za nim miasta kraju wg nazw oryginalnych, np. Monachium to 13ANieMün)
13B Konserwacja zabytków, opracowania syntetyczne
13B100 konserwatorstwo, restauratorstwo, odtwarzanie zabytków, ich instytucje, dzieje powszechne, syntezy
13B120 starożytność
13B130 średniowiecze
13B140 nowożytność
13B150 nowoczesność
13B160 XXI w.
13B300 kopia (stosunek do oryginału, fałszerstwa dzieł sztuki, współczesne kreacje sztuki dawnej, odtwarzanie)
13B… kraje w układzie alfabetycznym wg nazw polskich, wewnątrz powtarza się powyższy układ, za nimi miasta wg nazw oryginalnych, np. konserwacja zabytków w Wiedniu to 13BAusWie.
13C Opieka nad dziełami sztuki
13C100 mecenat prywatny (po pracach ogólnych układ alfabetyczny wg nazw rodowych, np. 13C100Rad – mecenat artystyczny rodu Radziwiłłów)
13C200 zbieractwo i kolekcjonerstwo
13C250 znawstwo dzieł sztuki
13C300 handel dziełami sztuki
13D ideologiczne operacje dziełami sztuki i wiedzą o sztuce
Uwaga: 13C i 13D bez podziału na kraje!

14 FOTOGRAFIA
14A dzieła ogólne
14B zagadnienia chemiczne
14C zagadnienia techniczne
14D zagadnienia artystyczne
14D150 dzieje powszechne XIX-XX w.
14D152 lata 1850-1900
14D153 lata 1900-1918
14D154 lata 1918-1945
14D155 lata 1945-1960
14D156 lata 1960-1980
14D157 lata 1980-2000
14D160 XXI w.
14D161 lata 2000-
14D200 informatory i poradniki
14D210 ogólne
14D220 specjalistyczne
14D… kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz krajów powtarza się powyższy układ, za nimi miasta kraju wg nazw oryginalnych (np. historia fotografii w Berlinie, to 14DNieBer)
14D500 Teoria sztuki
14D600 Reprodukcje dzieł sztuki

15 FILM
15A dzieła ogólne
15B zagadnienia chemiczne
15C zagadnienia techniczne
15D zagadnienia artystyczne
15D150 dzieje powszechne XIX-XX w.
15D160 dzieje powszechne XXI w.
15D200 informatory i poradniki
15D210 ogólne
15D220 specjalistyczne
15D300 socjologia filmu
15D… kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz krajów powtarza się powyższy układ, za nimi miasta wg nazw oryginalnych, np. film w Los Angeles to 15DStaLos
15E Digitalizacja, nowe media, sztuka wirtualna

16 LITERATURA I WIDOWISKO
16A LITERATURA
16A100 dzieje powszechne
16A120 starożytność
16A130 średniowiecze
16A140 nowożytność
16A150 nowoczesność
16A160 XXI w.
16A300 rodzaje i problemy
16A305 językoznawstwo
16A… kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz krajów powtarza się powyższy układ, za nim miasta wg nazw oryginalnych, np. 16AStaNew – literatura w Nowym Jorku
16B TEATR
16B100 dzieje powszechne
16B120 starożytność
16B130 średniowiecze
16B140 nowożytność
16B150 nowoczesność
16B160 XXI w.
16B300 rodzaje i problemy
16B… kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz krajów powtarza się powyższy układ, następnie miasta wg nazw oryginalnych, np. 16BPolPoz – teatr w Poznaniu
16C WIDOWISKO I TANIEC
16C100 dzieje powszechne
16C120 starożytność
16C130 średniowiecze
16C140 nowożytność
16C150 nowoczesność
16C160 XXI w.
16C300 rodzaje i problemy
16C… kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz krajów powtarza się powyższy układ, następnie miasta wg nazw oryginalnych, np. 16CNieBer – Berlin
16D TELEWIZJA, INTERNET
16D100 dzieje powszechne
16D300 rodzaje i problemy
16D… kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz krajów powtarza się powyższy układ, następnie miasta wg nazw oryginalnych, np. 16DPolWar – telewizja w Warszawie
16E SCENOGRAFIA
16E100 dzieje powszechne
16E120 starożytność
16E130 średniowiecze
16E140 nowożytność
16E150 nowoczesność
16E160 XXI w.
16E… kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz krajów powtarza się powyższy układ, następnie miasta wg nazw oryginalnych, np. 16EStaNew – scenografia w Nowym Jorku

17 BIBLIOGRAFIA
17A ogólna
17B bibliografia sztuki
17… kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz krajów powtarza się powyższy układ, następnie miasta wg nazw oryginalnych, np. 17APolPoz – bibliografia m. Poznania; 17BPol – polskie bibliografie artystyczne

18 ENCYKLOPEDIE, SŁOWNIKI ENCYKLOPEDYCZNE
18A ogólne
18B słowniki i encyklopedie sztuki
18… kraje alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz krajów powtarza się powyższy układ, następnie miasta wg nazw oryginalnych, np. 18BPolWro – Encyklopedia Wrocławia

19 SŁOWNIKI JĘZYKOWE
19… układ alfabetyczny wg polskiej nazwy pierwszego (lub jedynego języka), np. 19Pol – słowniki języka polskiego, 19Pol-Ang – słowniki polsko-angielskie itd.

20 KARTOGRAFIA I PRZEWODNIKI
20A… atlasy i mapy powszechne (kraje alfabetycznie wg nazw polskich, np. 20AAus – Austria
20B… przewodniki turystyczne (kraje alfabetycznie wg nazw polskich, dalej miasta – np. 20BRosMos – Moskwa
20C… mapy krajów i regionów (kraje alfabetycznie wg nazw polskich)

21 STARODRUKI I DRUKI STARE (wydane przed 1840 r.) – oryginały i wydania faksymilowe, reprinty, kopie fotograficzne itp., układ chronologiczny wg wieków.

22 MASZYNOPISY I RĘKOPISY (prace magisterskie, doktorskie itp.

23 ZBIORY SZTUKI
23A kolekcje prywatne (ogólnie)
23A… kolekcje prywatne wg nazwisk kolekcjonerów (3 pierwsze litery nazwiska, np. 23ACza – zbiory Czartoryskich)
23B… katalogi aukcyjne, sprzedażne, składowe, ofertowe, wg roku wydania, np. 23B905 – katalogi aukcyjne z 1905 r.
23C100 opracowanie wystaw (statystyka, przekrojowe, polityka wystawiennicza itd.)
23C… katalogi wystaw – układ chronologiczny, trzy ostatnie cyfry z daty, np. 23C015 – katalogi wystaw z 2015 r.
23D Przewodniki po zbiorach i katalogi muzealne
23D… informatory o muzeach, przewodniki i katalogi zbiorów, opracowania zbiorów i poszczególnych obiektów muzealnych (dodajemy trzy pierwsze litery nazwy kraju w języku polskim, np. 23DNie – muzea niemieckie ogólnie, następnie miasta w porządku alfabetycznym – trzy pierwsze litery nazwy w języku oryginalnym, np. 23DFraPar – muzea i zbiory w Paryżu)
23E wybory dzieł sztuki, zbiory dzieł uznanych za najlepsze

24 PRACE ZEBRANE
24A… pisma zebrane jednego autora (dodajemy trzy pierwsze litery z nazwiska, np. 24APor – prace zebrane Mieczysława Porębskiego)
24B… księgi pamiątkowe (układ alfabetyczny wg osób lub instytucji, którym zostały ofiarowane, trzy pierwsze litery z nazwiska lub nazwy, np. 24BKar – księga pamiątkowa ku czci Alicji Karłowskiej-Kamzowej)
24C… materiały sesji naukowych, kongresów, zjazdów (układ chronologiczny, dodajemy 3 ostatnie cyfry z roku, w którym miały miejsce obrady, np. 24C975 – sesje z 1975 r.)

25 DZIEJE HISTORII SZTUKI, INSTYTUCJI ARTYSTYCZNYCH I KULTURALNYCH, KRYTYKI
25A dzieje historii sztuki, syntezy
25A… dzieje historii sztuki w poszczególnych krajach alfabetycznie wg nazw polskich, wewnątrz kraju miejscowości wg nazw oryginalnych, np. 25AAusWie – historia sztuki w Wiedniu
25B dzieje instytucji artystycznych, kulturalnych i krytyki, syntezy
25B… dzieje instytucji artystycznych, kulturalnych i krytyki w poszczególnych krajach wg nazw polskich, wewnątrz kraju miejscowości wg nazw oryginalnych, np. 25BPolPoz – w Poznaniu
25C… biografie historyków sztuki, krytyków i działaczy w układzie alfabetycznym (trzy pierwsze litery z nazwiska, np. 25CDet – Szczęsny Dettloff)
25D czasopieśmiennictwo fachowe – syntezy i analizy
25D… czasopiśmiennictwo fachowe – monografie tytułów (np. 3 pierwsze litery z nazwy, np. 25DPrz – Przegląd Artystyczny)

26 KRYTYKA, SOCJOLOGIA I NAUCZANIE SZTUKI (prace zbiorowe, następnie układ wg nazwisk autorów – np. 26Bia – Jan Białostocki)

27 INFORMATORY
27A informatory o nauce i historii sztuki, powszechne
27A… informatory o nauce i historii sztuki w innych krajach poza Polską, dodajemy trzy pierwsze litery z nazwy kraju, np. 27AAng – Anglia (Wielka Brytania)
27B informatory o nauce i historii sztuki polskiej
27C… informatory o bibliotekach i ich zbiorach, układ alfabetyczny wg krajów i miejscowości, np. 27CFraPar – biblioteki w Paryżu
27D… informatory o archiwach i ich zbiorach, układ wg krajów i miejscowości, np. 27DPolGda – Gdańsk

28 PRZEKAZY WIZUALNE
28A informatory o zbiorach przekazów ikonograficznych (fototeki, archiwa fotografii, przezroczy, negatywów, innych materiałów wizualnych)
28B zestawy przekazów i pojedyncze przekazy
28B… kraje i miejscowości (kraje wg nazw polskich, miejscowości wg nazw oryginalnych), np. 28BNie Nür – widoki Norymbergi

29 POMOCE BIBLIOTECZNE

30A KSIĄŻKI POZYSKANE Z INNYCH KSIĘGOZBIORÓW (np. 30AIwa – książki ze spuścizny Eugeniusza Iwanoyko)