Menu Zamknij

Szkolenia

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE / EDUKACJA INFORMACYJNA I ŹRÓDŁOWA DLA STUDENTÓW I ROKU
Studenci I roku wszystkich kierunków i specjalności na Wydziale Archeologii, Wydziale Historii, Wydziale Nauk o Sztuce oraz w Instytucie Antropologii i Etnologii zobowiązani są do odbycia Szkolenia bibliotecznego / zaliczenia przedmiotu Edukacja informacyjna i źródłowa.
Poszczególne kierunki i specjalności obowiązują zasady określone przez pracowników Biblioteki Collegium Historicum.
Udział w zajęciach jest obowiązkowy i kończy się uzyskaniem wpisu w USOS. Jego nieuzyskanie równoznaczne jest z niezaliczeniem I semestru.

PODPIĘCIE PRZEDMIOTU W USOSWeb
Studenci I roku wszystkich kierunków i specjalności zobowiązani są do podpięcia przedmiotu Szkolenie biblioteczne / Edukacja informacyjna i źródłowa w USOSWeb na I semestr I roku. Podpięcia należy dokonać do 31 października 2023 r.

OPIEKUNOWIE SZKOLEŃ
– ARCHEOLOGIA – mgr Lucyna Leśniak lucyna@amu.edu.pl
– ETNOLOGIA – dr Izabela Kotlarska izabela.kotlarska@amu.edu.pl
– HISTORIA SZTUKI – mgr Marek Sulik marsul2@amu.edu.pl
– MUZYKOLOGIA – mgr Hanna Nizińska nizina@amu.edu.pl
– WYDZIAŁ HISTORII (wszystkie kierunki i specjalności) – mgr Anna Rydz aniarydz@amu.edu.pl oraz mgr Gabriela Kaja gabriela.kaja@amuedu.pl