Menu Zamknij

Szkolenia

Uwaga Studenci I roku!
Osoby, które nie uczestniczyły w dotychczasowych zajęciach Szkolenia bibliotecznego, zrealizowanych dla poszczególnych kierunków, zobowiązane są przystąpić do testu, dającego możliwość nadrobienia tej zaległości. Należy dołączyć do zespołu na MS Teams, korzystając z linku:

Po zapoznaniu się z treściami dostępnymi na stronie BCH i zamieszczoną tam prezentacją należy rozwiązać test udostępniony dla zespołu w MS Teams (wymagane minimum 70% poprawnych odpowiedzi), na podstawie czego będzie można otrzymać zaliczenie. Test należy rozwiązać do końca grudnia 2021 roku.

Przypominamy, że udział w Szkoleniu bibliotecznym jest obowiązkowy i kończy się uzyskaniem wpisu w USOS. Jego nieuzyskanie równoznaczne jest z niezaliczeniem I semestru.

Pracownicy Biblioteki Collegium Historicum

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU
Studenci I roku wszystkich kierunków i specjalności na Wydziale Archeologii, Wydziale Historii, Wydziale Nauk o Sztuce oraz w Instytucie Antropologii i Etnologii zobowiązani są do odbycia Szkolenia bibliotecznego.
Poszczególne kierunki i specjalności odbywają je na zasadach określonych przez pracowników Biblioteki Collegium Historicum.
Udział w Szkoleniu bibliotecznym jest obowiązkowy i kończy się uzyskaniem wpisu w USOS. Jego nieuzyskanie równoznaczne jest z niezaliczeniem I semestru.

PODPIĘCIE PRZEDMIOTU W USOSWeb
Studenci I roku wszystkich kierunków i specjalności zobowiązani są do podpięcia przedmiotu Szkolenie biblioteczne w USOSWeb na I semestr I roku. Podpięcia należy dokonać do 31 października 2021 roku.

OPIEKUNOWIE SZKOLEŃ
– ARCHEOLOGIA – mgr Lucyna Leśniak lucyna@amu.edu.pl
– ETNOLOGIA – mgr Małgorzata Graumiler m.piech@amu.edu.pl
– HISTORIA SZTUKI – mgr Marek Sulik marsul2@amu.edu.pl
– MUZYKOLOGIA – mgr Hanna Nizińska nizina@amu.edu.pl
– WYDZIAŁ HISTORII (wszystkie kierunki i specjalności) – mgr Anna Rydz aniarydz@amu.edu.pl oraz mgr Gabriela Kaja gabriela.kaja@amuedu.pl