Menu Zamknij

O Bibliotece

Biblioteka Collegium Historicum powstała na mocy Zarządzenia nr 367/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 października 2019 roku. Placówka o tej nazwie przejęła pomieszczenia i zbiory dotychczasowej Biblioteki Wydziału Historycznego, powołanej 1 kwietnia 2014 roku Zarządzeniem Nr 194/2013/2014 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ślad za uchwałą Rady Wydziału z dnia 9 grudnia 2013.

Zmiana ta była konsekwencją przekształcenia struktury UAM w wyniku której przestał istnieć dotychczasowy Wydział Historyczny. Obecne Sekcje Biblioteki Collegium Historicum są związane z Wydziałami: Archeologii (Sekcja Archeologii), Historii (Sekcja Historii), Nauk o Sztuce (Sekcja Historii Sztuki i Sekcja Muzykologii) oraz z Instytutem Antropologii i Etnologii (Sekcja Etnologii). Biblioteka gromadzi materiały biblioteczne odpowiadające wszystkim dyscyplinom naukowym i kierunkom kształcenia realizowanym przez te Wydziały.

Księgozbiór Biblioteki liczy 383.159 woluminów książek i czasopism oraz 42.505 zbiorów specjalnych (starodruki, dokumenty kartograficzne,  dokumenty graficzne, druki muzyczne i materiały audiowizualne) – stan na 31 grudnia 2020. Znaczna część zbiorów bibliotecznych udostępniana jest w systemie wolnego dostępu do półek.

Biblioteka mieści się w Collegium Historicum oraz w Collegium Novum, gdzie ma siedzibę Sekcja Historii Sztuki.