Menu Zamknij

Limity Wypożyczeń

Pracownicy naukowi oraz emeryci Wydziału Archeologii, Wydziału Historii, Wydziału Nauk o Sztuce, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej:
• 50 pozycji na 365 dni z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 30 dni
• 30 pozycji na 24h (książki i nuty oznaczone kolorem czerwonym)
• 30 pozycji na 30 dni (książki w wolnym dostępie oznaczone kolorem pomarańczowym oraz wydane przed 1945 r.) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 30 dni
• 30 pozycji na 30 dni (czasopisma w wolnym dostępie) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 30 dni
• 30 pozycji na 30 dni (czasopisma z magazynu) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 30 dni
• 10 pozycji na 30 dni (dokumenty audio-wizualne) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 7 dni

Pracownicy naukowi oraz emeryci spoza w/w wydziałów:
• 5 pozycji na 30 dni z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 7 dni
• 10 pozycji na 30 dni (dokumenty audio-wizualne)

Doktoranci Wydziału Archeologii, Wydziału Historii, Wydziału Nauk o Sztuce, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej:
• 30 pozycji na 90 dni z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 30 dni
• 10 pozycji na 24h (książki i nuty oznaczone kolorem czerwonym)
• 10 pozycji na 30 dni (książki w wolnym dostępie oznaczone kolorem pomarańczowym oraz wydane przed 1945 r.) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 30 dni
• 5 pozycji na 7 dni (czasopisma w wolnym dostępie) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 7 dni
• 5 pozycji na 7 dni (czasopisma z magazynu) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 7 dni
• 10 pozycji na 30 dni (dokumenty audio-wizualne) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 7 dni

Doktoranci UAM spoza w/w wydziałów:
• 5 pozycji na 30 dni z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 7 dni
• 10 pozycji na 30 dni (dokumenty audio-wizualne) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 7 dni

Studenci Wydziału Archeologii, Wydziału Historii, Wydziału Nauk o Sztuce, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej:
• 20 pozycji na 90 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 7 dni
• 5 pozycji (wydanych po roku 1945) na 1 dzień (książki w wolnym dostępie oznaczone kolorem pomarańczowym oraz wydane przed 1945 r.)
• 10 pozycji na 30 dni (dokumenty audio-wizualne) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 7 dni

Doktoranci Wydziału Archeologii, Wydziału Historii, Wydziału Nauk o Sztuce, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej: (którzy nie są słuchaczami studiów doktoranckich oraz osoby piszące prace magisterskie
15 pozycji na 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 7 dni rekomendowani przez pracowników naukowych – Wydziału Archeologii, Wydziału Historii, Wydziału Nauk o Sztuce, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej.

Studenci UAM spoza w/w wydziałów:
• 3 pozycje na 14 dni z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 7 dni
• 10 pozycji na 30 dni (dokumenty audio-wizualne) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 7 dni

Pozostali pracownicy UAM
• 3 pozycje na 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 7 dni
• 10 pozycji na 30 dni (dokumenty audio-wizualne) z możliwością jednorazowej prolongaty elektronicznej o 7 dni

Osoby spoza UAM lub BUnin
3 pozycje na 30 dni

Pracownicy instytucji naukowych, kulturalnych i oświatowych Poznania rekomendowani przez pracowników naukowych – Wydziału Archeologii, Wydziału Historii, Wydziału Nauk o Sztuce, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej – na podstawie indywidualnego porozumienia dyrektora instytucji z kierownikiem Biblioteki oraz osoby rekomendowane.

Studenci i doktoranci innych uczelni Poznania BUSIN i BUDIN
2 pozycje na 14 dni

Czytelnicy uprawnieni do korzystania z wypożyczeń w trybie kaucyjnym
1 pozycja na 30 dni

Odbioru zamówionej pozycji dokonuje się osobiście po wpłaceniu zwrotnej kaucji, której wysokość określa kierownik biblioteki lub kierownik sekcji biorąc pod uwagę wartość książki oraz liczbę egzemplarzy dostępnych w zbiorach Biblioteki.