Menu Zamknij

Druki do pobrania

UDOSTĘPNIANIE PRAC LICENCJACKICH, MAGISTERSKICH, DOKTORSKICH

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgoda wyrażana przez studentów na przekazanie egzemplarza pracy dyplomowej Bibliotece pozwala jedynie na udostępnianie prac na miejscu, z wyłączeniem możliwości kopiowania.
W związku z powyższym, w razie konieczności wypożyczenia pracy lub jej skopiowania, uprzejmie prosimy o uzyskanie stosownej zgody od autora pracy, w której wskazane będą: imię i nazwisko autora, tytuł pracy oraz jednoznaczna zgoda na wypożyczenie pracy i/lub sporządzenie jej kopii. Zgoda taka powinna być w formie umożliwiającej przechowywanie – a więc w postaci pisemnej z własnoręcznym podpisem, wiadomości e-mail zapisanej za pomocą odpowiedniego programu lub w jakiejkolwiek innej postaci pozwalającej na zachowanie zgody w formie materialnej.
W przypadku niemożności skontaktowania się z autorem (zmiana nazwiska, stały wyjazd za granicę, śmierć), udostępnienie treści pracy może być możliwe na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

INNE DRUKI