Menu Zamknij

Muzykologia

The New Grove Disctionary of Music and Musicians
Największa, aktualizowana na bieżąco i dostępna elektronicznie naukowa encyklopedia muzyczna na świecie. Na jej zawartość składają się ostatnie wersje drukowane następujących edycji : The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd edition ; The New Grove Dictionary of Jazz, 2nd edition ; The New Grove Dictionary of Opera ; The Norton Grove Dictionary of Women Composers ; The Grove Dictionary of American Music, 2nd edition ; The Grove Dictionary of Musical Instruments, 2nd edition.

RILM Abstracts of Music Literature
Bibliografia mieści około 0,5 miliona opisów z abstraktami omawiającymi treść publikacji, wywiadów, nagrań video. Rejestruje materiały wydane w ponad 200 językach z ok. 5.200 czasopism z takich dziedzin, jak : muzykologia, teoria i analiza kompozycji, instrumenty muzyczne, taniec, estetyka, krytyka artystyczna, terapia muzyczna, ikonografia, historia muzyki oraz literatura, teatr, sztuki plastyczne, socjologia, etnologia i antropologia, lingwistyka i semiotyka, matematyka, filozofia, fizjologia, psychologia.

BIBLIOTEKI CYFROWE
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
Obejmuje zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie naukowe), zasób dziedzictwa kulturowego (wybrane zabytki piśmiennictwa znajdujące się w bibliotekach poznańskich); regionalia (piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski); muzykalia (nuty i piśmiennictwo związane z muzyką).

Federacja Bibliotek Cyfrowych
Wspólny dostęp do zdigitalizowanych obiektów kultury i nauki obejmujący biblioteki, archiwa, muzea i repozytoria w Polsce.

Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA
Największa polska biblioteka cyfrowa udostępniająca zbiory Biblioteki Narodowej i innych polskich instytucji : książki, stare druki, rękopisy, grafiki, mapy, nuty, fotografie, ulotki, afisze i pocztówki.

Europeana
Biblioteka cyfrowa udostępniająca europejskie dziedzictwo kulturowe i naukowe (zdigiralizowane zbiory z ponad 3000 instytucji kultury w Europie).

Internet Archive
Gromadzi i udostępnia zasoby w postaci cyfrowej: książki, nuty, filmy, nagrania dźwiękowe, nagrania programów telewizyjnych itp.

Petrucci Music Library – International Music Score Library Project
Wirtualna biblioteka druków muzycznych, udostępniająca je bezpłatnie w domenie publicznej.

HathiTrust Digital Library
Biblioteka zebranych zasobów cyfrowych instytucji akademickich i badawczych z całego świata.

Gallica (Bibliothèque nationale de France)
Cyfrowa biblioteka zbiorów przechowywanych we francuskim dziedzictwie kulturowym,udostępniająca książki, czasopisma, gazety, fotografie, rysunki, druki, plakaty, mapy, rękopisy, antyczne monety, partytury, kostiumy teatralne i scenografie, materiały audio i wideo.

MUZYKA – ŹRÓDŁA INTERNETOWE (Indeksy, katalogi zbiorcze, inwentarze, bibliografie))
Digital Resources for Musicology
Zasoby cyfrowe w muzykologii, zorganizowane tematycznie, zapewniające dostęp do różnorodnych kolekcji online.

ViFaMusik – Virtual Library of Musicology
Portal poświęcony muzyce i muzykologii zapewniający dostęp do obszernej biblioteki cyfrowej zawierającej najnowsze badania naukowe i zasoby internetowe.

Harvard Online Resources for Music Scholars
Biblioteka muzyczna gromadząca pełnotekstowe bazy danych, partytury online oraz nagrania dźwiękowe i wideo, obejmująca uporządkowane tematycznie źródła do badań różnych zagadnień w muzykologii, w tym muzykologii historycznej, etnomuzykologii, teorii muzyki, kompozycji, praktyki wykonawczej itp.

BMS – Bibliographie des Musikschrifttums
Bibliografia literatury muzycznej

MusRef – music and dance bibliography and reference
Bibliografia drukowanych I internetowych nateriałów bibliograficznych dotyczących muzyki I tańca

RISM – Répertoire international des sources musicales (RISM)
Międzynarodowy Katalog Źródeł Muzycznych. Dostęp do światowych zasobów źródeł muzycznych (manuskryptów, druków muzycznych, librett i innych źródeł ), dokumentowanych w bibliotekach, archiwach, klasztorach, szkołach i zbiorach prywatnych. Katalog obejmuje źródła do 1800 roku oraz prace drukowane między rokiem 1500 a 1800.

RIdIM – Répertoire international d’iconographie musicale
Międzynarodowa Bibliografia Ikonografii Muzycznej

RIPM – Répertoire international de la presse musicale
Bibliografia Zawartości Czasopism Muzycznych

MUZYKA – ŹRÓDŁA INTERNETOWE (TEMATYCZNIE)
SŁOWNIKI, LEKSYKONY:

On Music Dictionary
Oesterreichisches Musiklexikon

E-BOOK:
HISTORIA MUZYKI POLSKIEJ

NUTY:
DIAMM – Digitale Image Archive of Medieval Music
Stanowi jedno z największych źródeł informacji dla badań nad rękopisami średniowiecznymi. W bazie znajduje się również cała zawartość RISM serii B IV oraz Census Catalogue of Manuscript Sources Polyphonic Music 1400-1500.
Die Chorbücher der Bayerischen Staatsbibliothek
DDT Denkmäler Deutscher Tonkunst
Handschriftliche Tabulaturen und Stimmbücher bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts
Musikhandschriften der Bayerischen Staatsbibliothek
The Danish National Digital Sheet Music Archive
The Morgan Museum and Library
African American Sheet Music, 1850-1920

NAGRANIA DŹWIĘKOWE
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
Narodowe Archiwum Cyfrowe
NINATEKA
British Library Sounds
SLUB Mediathek
UCSB Cylinder Audio Archive
The AHRC Research Centre for the History and Analysis of Recorded Music

E-CZASOPISMA
Polskie Czasopisma Muzyczne w Bibliotekach Cyfrowych

INSTRUMENTY MUZYCZNE
Instrumenty muzyczne – polskie kolekcje instrumentów muzycznych
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu
Muzeum Dźwięku
Metropolitan Museum of Art
MIMO – Musical Instrument Museums
Museum of Fine Arts Boston
RAII – Ross Archive of African Images

OPERA
Libretti d’Opera Italiani
The Aria Database

ETNOMUZYKOLOGIA
Taniec tradycyjny
Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu
Muzyka Odnaleziona
Muzyka Roztocza
Muzyka Tradycyjna
Archiwum Muzyki Wiejskiej
British Library Sounds- World & traditional music
ITMA Irish Traditional Music Archive
Irish Traditional Music Archive
ILAM – International Library of African Music
Mongol Music Archive
Omaha Indian Music
Musik Des Orients – E. M. von Hornbostel
EVIA Digital Archiv

PORTALE MUZYCZNE
Polska Biblioteka Muzyczna
Portal Muzyki Polskiej
POLMIC
DPLA – Digital Public Library of America
Society for Seventeenth-Century Music
Musik und Gender im Internet
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
Nowa Muzyka

KOMPOZYTORZY
Bach, Johann Sebastian
Bach Bibliography
Bach Digital Universitat Leipzig
Teksty Kantat J. S. Bacha (tłumaczenie na j. polski, nagrania, linki do nut)

Beethoven, Ludwig van
Beethoven Haus Bon Digital Archives
Beethoven, Ludwig van – Werke
Beethoven Werkstatt

Chopin, Fryderyk
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
OCVE Online Chopin Variorum Edition
Chopin Early Editions
CFEO Chopin First Edition Online

Mozart, Wolfgang Amadeus
Digitale Mozart-Edition
Mozart Libretti – Online Catalog