Menu Zamknij

Historia Sztuki

HISTORIA
Biblioteka powstała w 1919 r. wraz z powołaniem do życia Seminarium Historii Sztuki Uniwersytetu Poznańskiego. W jej skład włączono część specjalistycznego księgozbioru pruskiej Akademii Królewskiej, działającej od roku 1903. Po II wojnie światowej zasób został powiększony zbiorem literatury zagranicznej, głównie niemieckiej pozostałej po seminarium istniejącym w latach okupacji, natomiast w latach późniejszych włączono część księgozbioru zlikwidowanej Katedry Archeologii Śródziemnomorskiej UAM. W latach siedemdziesiątych XX w. Biblioteka Instytutu Historii Sztuki UAM przeszła zasadniczą reorganizację pod kierownictwem mgr. Janusza Pałubickiego i księgozbiór zaczął się szybko powiększać, także w drodze wymiany międzybibliotecznej i pozyskiwania darów zagranicznych. Biblioteka uważana jest odtąd za jedną z największych i najlepszych pod względem ilości i jakości zbiorów z zakresu historii sztuki w Polsce. Wprowadzony wówczas pionierski system klasyfikacji rzeczowej księgozbioru podręcznego obowiązuje do dziś. Kierunek ten do początku lat dziewięćdziesiątych pomyślnie kontynuowano pod kierownictwem mgr Doroty Matyaszczyk. W tym czasie w skład struktury bibliotecznej wchodziła ponadto Biblioteka Katedry Muzykologii. W latach 1992-2020 r. kierownikiem Biblioteki Instytutu Historii Sztuki pozostawał dr Jerzy Domasłowski.
Z dniem 1 października 2015 r. na mocy zarządzenia Rektora UAM biblioteka została przekształcona w Sekcję Historii Sztuki Biblioteki Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zachowując dotychczasową lokalizację w Collegium Novum.
Od 2020 funkcję zastępcy kierownika Biblioteki Collegium Historicum przy jednoczesnym nadzorze nad Sekcją Historii Sztuki w Collegium Novum pełni Przemysław Krysztofiak.

ZBIORY
Księgozbiór Sekcji Historii Sztuki Biblioteki Wydziału Historycznego UAM liczy ponad 81000 woluminów, w tym 50000 książek, 2700 prac niepublikowanych (głównie magisterskich), niemal 14000 mikrofilmów i mikrofisz, spory jest zasób czasopism krajowych i zagranicznych. W jego skład wchodzą zarówno zbiory przedwojenne, jak przejęte po II wojnie światowej oraz liczne nabytki, dary i egzemplarze pozyskane z wymiany krajowej i zagranicznej. Do darczyńców należą m. in. J. Paul Getty Trust z Los Angeles, Deutsche Forschungsgemeinschaft z Bonn – Bad Godesberg, Inter Nationes z Bonn, Chiang Ching-kuo Foundation z Tajpej, Fundaçao Calouste Gulbenkian z Lizbony, a także szereg osób prywatnych. Wiele książek pozyskano z funduszy naukowych grantów badawczych.
Wydzieloną częścią księgozbioru jest spuścizna po prof. P. Piotrowskim, to zbiór dotyczący głównie sztuki nowoczesnej, który został zakupiony w 2017 r.
Katalog zdecydowanej większości księgozbioru księgozbioru jest dostępny on-line. Na stronie Biblioteki Collegium Historicum dostępna jest również lista czasopism które są w zbiorach Sekcji Historii Sztuki.
Dla ułatwienia pracy czytelników udostępniamy profesjonalny skaner, stanowiska z komputerami oraz wygodne miejsca pracy w przyjaznym wnętrzu.
Zgodnie z regulaminem Biblioteki Collegium Historicum większość książek wydanych po 1945 roku jest wypożyczana na zewnątrz. Pozostałe książki oraz czasopisma udostępniamy w czytelni.

LOKALIZACJA
Sekcja Historii Sztuki Biblioteki Collegium Historicum znajduje się w Collegium Novum UAM przy al. Niepodległości 4 (blok A, IV piętro p. 409 – koniec korytarza).

Przemysław Krysztofiak