Menu Zamknij

Archeologia

CLASSIFICATION ARCHAEOLOGY COLLECTION

Zbiory w wolnym dostępie prezentowane są w kolekcjach dziedzinowych oznaczonych pierwszą literą dyscypliny i kolorem
Poszczególne kolekcje ustawione są zgodnie z klasyfikacją dziedzinową opartą na ujednoliconym ciągu literowo-liczbowym

GENERALIA
A I 100 ATLASY
A I 200 BIBLIOGRAFIE
A I 210 POLSKIE
A I 220 ZAGRANICZNE
A I 300 ENCYKLOPEDIE TEMATYCZNE
A I 400 LEKSYKONY
A I 500 SŁOWNIKI
A I 510 SŁOWNIKI TEMATYCZNE
A I 520 JĘZYKOWE TERMINOLOGII ARCHEOLOGICZNEJ

ARCHEOLOGIA I PRAHISTORIA – TEORIA, METODY, ŹRÓDŁA
A II 100 PODSTAWY TEORETYCZNE
A II 200 OBSZARY BADAWCZE
A II 300 BADANIA ARCHEOLOGICZNE
A II 310 METODY INWAZYJNE
A II 320 METODY NIEINWAZYJNE
A II 400 ANALIZA, INTERPRETACJA, KLASYFIKACJA, DOKUMENTACJA WYNIKÓW BADAŃ
A II 500 ŹRÓDŁA PRZYRODNICZE
A II 510 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
A II 520 ŹRÓDŁA ANTROPOLOGICZNE
A II 530 ŹRÓDŁA BOTANICZNE
A II 540 ŹRÓDŁA ZOOLOGICZNE
A II 600 ŹRÓDŁA ARCHEOLOGICZNE
A II 610 ZABYTKI KAMIENNE
A II 620 ZABYTKI CERAMICZNE
A II 630 ZABYTKI METALOWE
A II 640 ZABYTKI NUMIZMATYCZNE I SFRAGISTYCZNE
A II 650 ZABYTKI SZKLANE
A II 660 ZABYTKI TEKSTYLNE I SKÓRZANE
A II 700 ŹRÓDŁA PISANE
A II 710 ŹRÓDŁA STAROŻYTNE
A II 720 ŹRÓDŁA ŚREDNIOWIECZNE I PÓŹNIEJSZE

HISTORIA ARCHEOLOGII
A III 100 HISTORIA DYSCYPLINY
A III 200 STAROŻYTNICY I ARCHEOLODZY
A III 210 STAROŻYTNICY I ARCHEOLODZY – HISTORIA
A III 220 ARCHEOLODZY – BIOGRAFIE
A III 230 ARCHEOLODZY – PAMIĘTNIKI, WSPOMNIENIA, WYWIADY
A III 300 KSIĘGI JUBILEUSZOWE I PAMIĄTKOWE
A III 310 KSIEGI POLSKIE DEDYKOWANE ARCHEOLOGOM
A III 320 KSIĘGI POLSKIE – NAUKI POKREWNE
A III 330 KSIĘGI ZAGRANICZNE
A III 400 HISTORIA INSTYTUCJI
A III 500 HISTORIA BADAŃ
A III 510 BADANIA EKSPEDYCJI POLSKICH
A III 520 BADANIA EKSPEDYCJI ZAGRANICZNYCH

DZIEDZICTWO KULTUROWE
A IV 100 ZAGADNIENIA OGÓLNE
A IV 200 KONSERWACJA
A IV 300 OCHRONA, ZAGADNIENIA PRAWNE
A IV 400 GROMADZENIE
A IV 410 MUZEALNICTWO – PODSTAWY TEORETYCZNE
A IV 420 ARCHIWA I INWENTARZE
A IV 430 MUZEA I REZERWATY
A IV 440 KOLEKCJE MUZEALNE
A IV 500 POPULARYZACJA
A IV 510 ZAGADNIENIA OGÓLNE
A IV 520 KATALOGI WYSTAW W POLSCE
A IV 530 PUBLIKACJE TOWARZYSZĄCE WYSTAWOM W POLSCE
A IV 540 KATALOGI WYSTAW ZAGRANICZNYCH
A IV 550 PUBLIKACJE TOWARZYSZĄCE WYSTAWOM ZAGRANICZNYM
A IV 560 PRZEWODNIKI ARCHEOLOGICZNE I POKREWNE

KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA etc.
A V 100 ORGANIZOWANE W POLSCE
A V 110 O TEMATYCE PRADZIEJOWEJ
A V 120 O TEMATYCE ŚREDNIOWIECZNEJ I NOWOŻYTNEJ
A V 130 O TEMATYCE SŁOWIAŃSKIEJ
A V 140 DOTYCZĄCE ŚWIATA ANTYCZNEGO
A V 150 TEMATYCZNE – RÓŻNE
A V 151 FUNERALIA LEDNICKIE
A V 152 LĄD – WYKŁADY POPULARNONAUKOWE
A V 153 MARE INTEGRANS
A V 154 SESJA POMORZOZNAWCZA
A V 160 ORGANIZOWANE PRZEZ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
A V 161 KNSA – MIĘDZYNARODOWE INTERDYSCYPLINARNE SESJE
A V 200 ZAGRANICZNE
A V 210 O TEMATYCE PRADZIEJOWEJ
A V 220 O TEMATYCE ŚREDNIOWIECZNEJ
A V 230 O TEMATYCE SŁOWIAŃSKIEJ
A V 240 DOTYCZĄCE ŚWIATA ANTYCZNEGO
A V 250 TEMATYCZNE – RÓŻNE

POLSKIE SERIE WYDAWNICZE
A VI 100 ACTA ARCHAEOLOGICA LODZIENSIA
A VI 110 ADALBERTUS
A VI 120 ARCHAEOLOGIA BIMARIS. DYSKUSJE
A VI 130 ARCHAEOLOGIA BIMARIS. MONOGRAFIE
A VI 140 ARCHAEOLOGIA INTERREGIONALIS
A VI 150 ARCHEOLOGIA – WYDAWNICTWA ARTYSTYCZNE I FILMOWE
A VI 160 ARCHEOLOGIA MAZOWSZA I PODLASIA
A VI 170 ARCHEOLOGIA ŚREDNIOWIECZNEGO KOŁOBRZEGU
A VI 180 ARCHEOLOGICZNE BADANIA RATOWNICZE
A VI 185 ARCHEOLOGICZNE BADANIA RATOWNICZE FUNDACJI UAM
A VI 190 ARCHEOLOGICZNE ZESZYTY AUTOSTRADOWE
A VI 200 ARCHEOSTRADA
A VI 210 BADANIA ARCHEOLOGICZNE NA TERENIE ODKRYWKI “SZCZERCÓW”
A VI 220 BALTIC-PONTIC STUDIES
A VI 225 BARBARICUM
A VI 230 BIBLIOTEKA ARCHEOLOGICZNA
A VI 240 BIBLIOTEKA ARCHEOLOGII ŚRODKOWEGO NADODRZA
A VI 250 BIBLIOTEKA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W ŁODZI
A VI 260 BIBLIOTEKA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE
A VI 270 BIBLIOTEKA POPULARNONAUKOWA MAP
A VI 280 BIBLIOTEKA STUDIÓW LEDNICKICH
A VI 290 BIBLIOTEKA WIELKOPOLSKICH SPRAWOZDAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
A VI 300 BIBLIOTHECA FONTES ARCHAEOLOGICI POSNANIENSES
A VI 310 BISKUPIŃSKIE PRACE ARCHEOLOGICZNE
A VI 320 BUDOWNICTWO OBRONNO-REZYDENCJONALNE KUJAW I ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ
A VI 330 COLLECTIO ARCHAEOLOGICA, HISTORICA ET ETHNOLOGICA
A VI 340 COLLECTIO ARCHAEOLOGICA RESSOVIENSIS
A VI 350 CORPUS SIGNORUM IMPERII ROMANI. POLOGNE
A VI 355 DEPOZYTY OFIARNE Z POLSKICH BAGIEN I JEZIOR
A VI 360 EIDŌLON
A VI 365 EKOLOGIA HISTORYCZNA POZNANIA
A VI 370 FONTES COMMENTATIONESQUE AD RES GESTAS GEDANI ET POMERANIAE
A VI 380 GDAŃSKIE STUDIA ARCHEOLOGICZNE. SERIA MONOGRAFIE
A VI 385 HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ
A VI 387 HORYZONTY WSPÓŁCZESNEJ ARCHEOLOGII
A VI 390 HYPERBOREA
A VI 395 IN PAGO SILENSI
A VI 400 KORPUS ZNALEZISK RZYMSKICH Z EUROPEJSKIEGO BARBARICUM
A VI 410 KULTURY STAROŻYTNE I CYWILIZACJE POZAEUROPEJSKIE
A VI 420 LUBELSKIE MATERIAŁY ARCHEOLOGICZNE
A VI 430 MATERIAŁY DO BADAŃ NAD GRUPĄ ŁUPAWSKĄ KPL
A VI 440 MATERIAŁY DO SYNTEZY PRADZIEJÓW KUJAW
A VI 450 MITOLOGIE ŚWIATA
A VI 460 MONOGRAFIE ARCHEOLOGICZNE
A VI 470 MONOGRAFIE INSTYTUTU ANTROPOLOGII UAM
A VI 480 MONOGRAFIE INSTYTUTU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
A VI 490 MONS SANCTI LAURENTI
A VI 500 MONUMENTA ARCHAEOLOGICA BARBARICA
A VI 510 MONUMENTA STUDIA GOTHICA
A VI 520 NOVAE – UAM
A VI 530 OCALONE DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE
A VI 535 OCALONE DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE. MINIATURY
A VI 540 ORIGINES POLONORUM
A VI 546 PAIDEIA: STUDIA ARCHEOLOGICZNE I ORIENTALISTYCZNE
A VI 550 POLSKIE BADANIA ARCHEOLOGICZNE
A VI 560 POPULARNA BIBLIOTEKA ARCHEOLOGICZNA
A VI 570 POZNAŃ WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU
A VI 580 POZNAŃSKIE STUDIA ARCHEOLOGICZNE
A VI 590 PRACE ARCHEOLOGICZNE
A VI 595 PRACE ARCHEOLOGICZNE – TOWARZYSTWO NAUKOWE W TORUNIU
A VI 600 PRACE KOMISJI ARCHEOLOGICZNEJ, GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
A VI 610 PRACE KOMISJI ARCHEOLOGICZNEJ, KRAKÓW
A VI 620 PRACE KOMISJI ARCHEOLOGICZNEJ, WROCŁAW
A VI 630 PRACE KOMISJI ARCHEOLOGICZNEJ, PTPN
A VI 632 PRACE ZAKŁADU ARCHEOLOGII ANTYCZNEJ IHKM PAN
A VI 635 PRACE ZAKŁADU AŚ PAN
A VI 640 QUESTIONES MEDII AEVI NOVAE
A VI 645 RATOWNICZE BADANIA ARCHEOLOGICZNE IAE PAN
A VI 650 RODOWODY CYWILIZACJI
A VI 660 SERIA ARCHEOLOGIA UAM
A VI 670 SERIA PODRĘCZNIKÓW – UW IA
A VI 675 SETTLEMENT HISTORY OF IRAQI KURDISTAN
A VI 680 SPATIUM ARCHAEOLOGICUM
A VI 690 SPOTKANIA BYTOMSKIE
A VI 700 STREFA ARCHE
A VI 710 STUDIA ARCHEOLOGICZNE – ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS
A VI 720 STUDIA I MATERIAŁY DO BADAŃ NAD PÓŹNYM NEOLITEM WYSOCZYZNY KUJAWSKIEJ
A VI 730 STUDIA I MATERIAŁY DO DZIEJÓW KUJAW
A VI 740 STUDIA I MATERIAŁY DO DZIEJÓW PAŁUK
A VI 750 STUDIA I MATERIALY Z HISTORII KULTURY MATERIALNEJ
A VI 760 STUDIA NAD GOSPODARKĄ SUROWCAMI KRZEMIENNYMI W PRADZIEJACH
A VI 770 STUDIA NAD OSADNICTWEM ŚREDNIOWIECZNYM ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ
A VI 780 STUDIA NAD OSADNICTWEM WIELKOPOLSKI WCZESNOHISTORYCZNEJ
A VI 790 STUDIA NAD PRADZIEJAMI EUROPY ŚRODKOWEJ
A VI 800 STUDIA NAD TRUSO
A VI 810 STUDIES IN AFRICAN ARCHAEOLOGY (POZNAŃ)
A VI 820 ŚWIATOWIT. SUPPLEMENT SERIES
A VI 825 U ŹRÓDEŁ EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
A VI 830 VETERA ET NOVA
A VI 840 VIA ARCHAEOLOGICA, MAŁOPOLSKA
A VI 850 VIA ARCHAEOLOGICA LODZIENSIS
A VI 860 VIA ARCHAEOLOGICA POSNANIENSIS
A VI 870 VIA ARCHAEOLOGICA PULTUSKIENSIS
A VI 880 VIA ARCHAEOLOGICA RESSOVIENSIA
A VI 890 W KRĘGU ŚREDNIOWIECZA
A VI 895 WCZESNOŚREDNIOWIECZNE GRODZISKA W POLSCE
A VI 900 WIEDZA POWSZECHNA. PRASŁOWIAŃSZCZYZNA I POLSKA PIERWOTNA
A VI 910 WRATISLAVIA ANTIQUA. STUDIA Z DZIEJÓW WROCŁAWIA
A VI 920 XENIA POSNANIENSIA. SERIA ALTERA
A VI 930 Z BADAŃ NAD OSADAMI OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO I WPŁYWÓW RZYMSKICH
A VI 940 ZIEMIA MIĘDZYRZECKA W PRZESZŁOŚCI
A VI 950 ZRÓŻNICOWANIE I PRZEMIANY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZO-KULTUROWEGO WYŻYNY KRAKOWSKO CZĘSTOCHOWSKIEJ
A VI 960 ŹRÓDŁA ARCHEOLOGICZNE DO DZIEJÓW MIAST POMORZA ŚRODKOWEGO
A VI 970 ŹRÓDŁA DO STUDIÓW NAD PRADZIEJAMI KUJAW
A VI 980 ŻYCIE CODZIENNE

ZAGRANICZNE SERIE WYDAWNICZE
AUSTRIA
A VII 100 ARCHÄOLOGISCHE FORSCHUNGEN IN NIEDERÖSTERREICH
A VII 105 FUNDBERICHTE AUS ÖSTERREICH, BEIHEFTE
A VII 110 LINZER ARCHÄOLOGISCHE FORSCHUNGEN
A VII 115 LINZER ARCHÄOLOGISCHE FORSCHUNGEN. SONDERHEFT
A VII 120 MITTEILUNGEN DER PRÄHISTORISCHEN KOMMISSION DER ÖAW
A VII 122 ÖSTERREICHISCHE DENKMALTOPOGRAPHIE
A VII 125 DER RÖMISCHE LIMES IN ÖSTERREICH
A VII 130 SCHRIFTEN DER BALKAN-KOMMISSION
A VII 135 SCHRIFTENREIHE DER ERDWISSENSCHAFTLICHEN KOMMISSIONEN
A VII 140 STUDIEN ZUR INDUSTRIE-ARCHÄOLOGIE
A VII 145 WIENER STUDIEN. BEIHEFT
BUŁGARIA
A VII 150 STUDIA THRACICA
CHORWACJA
A VII 160 KATALOZI I MONOGRAFIJE ARHEOLOŠKOGO MUZEJA U ZAGREBU
A VII 165 MONOGRAFIJE I KATALOZI – ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE, PULA
A VII 170 MONOGRAFIJE INSTITUTA ZA ARHEOLOGIJU
A VII 175 ZBORNIK INSTITUTA ZA ARHEOLOGIJU
CZECHY
A VII 180 ANTHROPOS
A VII 185 ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALIS MORAVICA ET SILESIANA
A VII 190 ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALIS MORAVICA ET SILESIANA – SUPPLEMENTUM
A VII 195 ARCHAEOLOGIAE REGIONALIS FONTES
A VII 200 ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY STŘEDNÍ MORAVY
A VII 205 ARCHEOLOGICKÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY
A VII 208 CASTRUM PRAGENSE
A VII 210 DISSERTATIONES ARCHAEOLOGICAE BRUNENSES / PRAGENSESQUE
A VII 215 DOLNOVĚSTONICKÉ STUDIE
A VII 220 FONTES ARCHAEOLOGIAE MORAVIAE
A VII 225 FONTES ARCHAEOLOGICI PRAGENSES
A VII 230 MEDIAEVALIA HISTORICA BOHEMICA. SUPPLEMENTUM
A VII 235 MONUMENTA ARCHAEOLOGICA
A VII 240 PAMÁTKY ARCHEOLOGICKÉ – SUPPLEMENTUM
A VII 245 PAMÁTNÍKY NAŠÍ MINULOSTI
A VII 250 PRAEHISTORICA
A VII 252 PRAVĚK. SUPPLEMENTUM
A VII 255 SPISY ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR BRNO
A VII 260 STUDIE ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU ČAV V BRNĚ
A VII 265 TĚŠETICE-KYJOVICE
DANIA
A VII 280 ARKÆOLOGISKE STUDIER
A VII 285 JYSK ARKÆOLOGISK SELSKABS SKRIFTER
A VII 287 NORDISKE FORTIDSMINDER
A VII 290 NORDISKE FORTIDSMINDER. SERIE B
HISZPANIA
A VII 300 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA MEDITERRÁNEA
HOLANDIA
A VII 310 NEDERLANDSE OUDHEDEN
LITWA
A VII 320 ARCHAEOLOGIA LITUANA. SERIJA A

NIEMCY
A VII 325 ALTEUROPÄISCHE FORSCHUNGEN. NEUE FOLGE
A VII 330 ARBEITS- UND FORSCHUNGSBERICHTE ZUR SÄCHSISCHEN BODENDENKMALPFLEGE. BEIHEFT
A VII 335 ARCHAEONAUT
A VII 340 ARCHAEO-PHYSIKA
A VII 342 ARCHAEOLOGY IN CHINA AND EAST ASIA
A VII 345 ARCHÄOLOGIE IN EURASIEN
A VII 350 ARCHÄOLOGIE IN SACHSEN-ANHALT SONDERBAND
A VII 352 ATLAS ARCHÄOLOGISCHER GELÄNDEDENKMÄLER IN BADEN-WÜRTTEMBERG
A VII 355 DIE AUSGRABUNGEN IN HAITHABU
A VII 357 AUSGRABUNGEN IN SCHLESWIG. BERICHTE UND STUDIEN
A VII 359 AUSGRABUNGEN IN URUK-WARKA
A VII 360 AUSGRABUNGEN UND FUNDE IN WESTFALEN-LIPPE. BEIHEFT
A VII 365 BADISCHE FUNDBERICHTE. SONDERHEFT
A VII 367 BAGHDADER FORSCHUNGEN
A VII 370 BEIHEFTE DER BONNER JAHRBÜCHER
A VII 375 BEITRÄGE ZUR UR- UND FRÜHGESCHICHTE MECKLENBURG-VORPOMMERNS
A VII 377 BERICHT DER STAATLICHEN DENKMALPFLEGE IM SAARLAND. ABTEILUNG BODENDENKMALPFLEGE
A VII 378 BERICHTE ÜBER DIE AUSGRABUNGEN IN HAITHABU
A VII 380 BERLINER ARCHÄOLOGISCHE FORSCHUNGEN
A VII 385 BERLINER BEITRÄGE ZUR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE. NEUE FOLGE
A VII 390 BODENALTERTÜMER WESTFALENS
A VII 395 BONNER BEITRÄGE ZUR VOR- UND FRÜHGESCHICHTLICHEN ARCHÄOLOGIE
A VII 397 BONNER HEFTE ZUR VORGESCHICHTE
A VII 400 CORPUS SIGNORUM IMPERII ROMANII. GERMANIA SUPERIOR
A VII 402 DAMASZENER FORSCHUNGEN
A VII 404 DENKMALPFLEGE IM SAARLAND
A VII 405 DENKMALPFLEGE UND FORSCHUNG IN WESTFALEN
A VII 406 ELISENHOF
A VII 407 EPIGRAPHISCHE FORSCHUNGEN AUF DER ARABISCHEN HALBINSEL
A VII 410 FORSCHUNGEN UND BERICHTE ZUR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE IN BADEN-WÜRTTEMBERG
A VII 415 FORSCHUNGEN ZUR ARCHÄOLOGIE IM LAND BRANDENBURG
A VII 420 FORSCHUNGEN ZUR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE
A VII 425 FRÜHE BURGEN IN WESTFALEN
A VII 427 FRÜHE MONUMENTALITÄT UND SOZIALE DIFFERENZIERUNG
A VII 430 FUNDAMENTA — BÖHLAU VERLAG. REIHE A
A VII 435 FUNDBERICHTE AUS HESSEN. BEIHEFT
A VII 440 GERMANISCHE DENKMÄLER DER VÖLKERWANDERUNGSZEIT. SERIE A
A VII 442 GÖTTINGER FORSCHUNGEN ZUR UR- UND FRÜHGESCHICHTE
A VII 445 GÖTTINGER SCHRIFTEN ZUR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE
A VII 450 KATALOGE VOR- UND VORGESCHICHTLICHER ALTERTÜMER
A VII 455 KLEINE SCHRIFTEN AUS DEM VORGESCHICHTLICHEN SEMINAR MARBURG
A VII 460 KLEINE SCHRIFTEN DES LANDESMUSEUMS FÜR VORGESCHICHTE DRESDEN
A VII 462 LANDWEHREN IN WESTFALEN
A VII 465 MATERIALHEFTE ZUR ARCHÄOLOGIE
A VII 467 MATERIALIEN ZUR ARCHÄOLOGIE IN BRANDENBURG
A VII 468 MEGALITHGRÄBER IN WESTFALEN
A VII 470 MONOGRAPHIEN — RÖMISCH-GERMANISCHES ZENTRALMUSEUM, FORSCHUNGSINSTITUT FÜR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE, MAINZ
A VII 471 MONUMENTA ARTIS ROMANAE
A VII 472 MÜNCHNER ARCHÄOLOGISCHE FORSCHUNGEN
A VII 475 MÜNCHNER BEITRÄGE ZUR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE
A VII 480 MÜNSTERSCHE BEITRÄGE ZUR UR- UND FRÜHGESCHICHTE
A VII 485 MÜNSTERSCHE BEITRÄGE ZUR UR- UND FRÜHGESCHICHTLICHEN ARCHÄOLOGIE
A VII 490 NEUE STUDIEN ZUR SACHSENFORSCHUNG
A VII 495 OFFA-BÜCHER. NEUE FOLGE
A VII 497 ORIENT- ARCHÄOLOGIE
A VII 500 PRÄHISTORISCHE BRONZEFUNDE
A VII 505 RÖMERLAGER IN WESTFALEN
A VII 510 RÖMISCH-GERMANISCHE FORSCHUNGEN
A VII 512 SCALES OF TRANSFORMATION IN PREHISTORIC AND ARCHAIC SOCIETIES
A VII 515 SCHRIFTEN ZUR UR- UND FRÜHGESCHICHTE
A VII 517 SCHRIFTEN ZUR VOERDERASIATISCHEN ARCHÄOLOGIE
A VII 520 SOESTER BEITRÄGE ZUR ARCHÄOLOGIE
A VII 525 STUDIEN ZUR ARCHÄOLOGIE EUROPAS
A VII 527 STUDIEN ZUR NORDEUROPÄISCHEN BRONZEZEIT
A VII 530 STUDIEN ZUR SACHSENFORSCHUNG
A VII 535 STUDIEN ZUR SIEDLUNGGESCHICHTE UND ARCHÄOLOGIE DER OSTSEEGEBITE
A VII 537 THORSBERGER MOOR
A VII 540 UNIVERSITÄTSFORSCHUNGEN ZUR PRÄHISTORISCHEN ARCHÄOLOGIE
A VII 542 UNTERSUCHUNGEN UND MATERIALIEN ZUR STEINZEIT IN SCHLESWIG-HOLSTEIN UND IM OSTSEERAUM
A VII 545 VERÖFFENTLICHUNGEN DER ARCHÄOLOGISCHEN SAMMLUNGEN DES LANDESMUSEUMS HANNOVER
A VII 550 VERÖFFENTLICHUNGEN DES LANDESAMTES FÜR ARCHÄOLOGIE MIT LANDESMUSEUM FÜR ARCHÄOLOGIE
A VII 555 VERÖFFENTLICHUNGEN DES LANDESAMTES FÜR DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE SACHSEN-ANHALT
A VII 560 VERÖFFENTLICHUNGEN DES MUSEUMS FÜR UR- UND FRÜHGESCHICHTE THÜRINGENS
A VII 565 VERÖFFENTLICHUNGEN DES ZENTRALINSTITUTS FÜR ALTE GESCHICHTE UND ARCHÄOLOGIE
A VII 570 VORGESCHICHTLICHE FORSCHUNGEN
A VII 575 WEIMARER MONOGRAPHIEN ZUR UR- UND FRÜHGESCHICHTE
A VII 580 WISSENSCHAFTLICHE VERÖFFENTLICHUNG DER DO-G


NORWEGIA
A VII 590 AMS-SKRIFTER
A VII 595 ARKEOLOGISKE AVHANDLINGER OG RAPPORTER FRA UNIVERSITETET I BERGEN
A VII 600 NORSKE OLDFUNN
A VII 605 SKRIFTER – UNIVERSITETETS KULTURHISTORISKE MUSEER
A VII 610 UNIVERSITETETS OLDSAKSAMLINGS SKRIFTER. NY REKKE
A VII 615 VARIA – UNIVERSITATET, OSLO. KULTURHISTORISK MUSEUM
PORTUGALIA
A VII 617 CADERNOS DA UNIARQ
A VII 618 ESTUDOS & MEMÓRIAS
ROSJA
A VII 620 ARHEOLOGIA SSSR
A VII 625 MATERIALY I ISSLEDOVANIÂ PO ARHEOLOGII SSSR
A VII 630 PRIČERNOMOR’E V ANTIČNUÛ ÈPOHU
RUMUNIA
A VII 635 BIBLIOTECA DE ARCHEOLOGIE
A VII 640 BIBLIOTHECA ARCHAEOLOGICA IASSIENSIS
A VII 645 BIBLIOTHECA MEMORIAE ANTIQUITATIS
A VII 650 BIBLIOTHECA MUSEI APULENSIS
A VII 655 PONTICA
SERBIA
A VII 660 ARHEOLOŠKI INSTITUT U BEOGRADU – POSEBNA IZDANA
A VII 665 CENTAR ZA ARHEOLOŠKA ISTRAŽÍVANJA
SŁOWACJA
A VII 667 ACTA INTERDISCIPLINARIA ARCHAEOLOGICA
A VII 670 ARCHAEOLOGICA SLOVACA
A VII 672 ARCHAEOLOGICA SLOVACA MONOGRAPHIAE. CATALOGI
A VII 673 ARCHAEOLOGICA SLOVACA MONOGRAPHIAE. COMMUNICATIONES
A VII 675 ARCHAEOLOGICA SLOVACA MONOGRAPHIAE. STUDIA
A VII 680 ARCHEOLOGICKÉ PAMÄTNÍKY SLOVENSKA
A VII 685 DÁVNOVEKÉ UMENIE SLOVENSKA
A VII 690 MATERIALIA ARCHAEOLOGICA SLOVACA
A VII 695 VÝCHODOSLOVENSKÝ PRAVEK
SŁOWENIA
A VII 705 DELA – SAZU
A VII 710 KATALOGI IN MONOGRAFIJE
A VII 715 OPERA INSTITUTI ARCHAEOLOGICI SLOVENIAE
A VII 717 RAZPRAVE SAZU
A VII 720 SITULA

STANY ZJEDNOCZONE
A VII 730 ANTHROPOLOGICAL PAPERS OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY
A VII 735 PAPERS OF THE PEABODY MUSEUM OF ARCHAEOLOGY AND ETHNOLOGY
SZWAJCARIA
A VII 740 COLLECTIO ARCHÆOLOGICA
SZWECJA
A VII 750 ACTA ARCHAEOLOGICA LUNDENSIA SERIES IN 4°
A VII 755 ACTA ARCHAEOLOGICA LUNDENSIA SERIES IN 8°
A VII 760 AUN
A VII 765 COMMENTATIONES DE NUMMIS SAECULORUM
A VII 770 KUST TILL KUST-BÖCKER
A VII 775 MONOGRAPHS – MUSEUM OF NATIONAL ANTIQUITIES, STOCKHOLM
A VII 780 OCCASIONAL PAPERS IN ARCHAEOLOGY
A VII 785 ÖLANDS JÄRNALDERSGRAVFÄLT
A VII 790 THE SCANDINAVIAN JOINT EXPEDITION TO SUDANESE NUBIA
A VII 795 STUDIER I NORDISK ARKEOLOGI
A VII 800 STUDIES — MUSEUM OF NATIONAL ANTIQUITIES, STOCKHOLM
WĘGRY
A VII 815 ANTAEUS
A VII 820 ARCHAEOLOGIA HUNGARICA
A VII 825 ARCHAEOLINGUA. SERIES MINOR
A VII 830 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE RÉGÉSZETI EMLÉKEI
A VII 835 FONTES ARCHAEOLOGICI HUNGARIAE
A VII 840 HEREDITAS – CORVINA
A VII 845 RÉGÉSZETI FÜZETEK. SER 2
A VII 850 STUDIA ARCHAEOLOGICA. BUDAPEST
WIELKA BRYTANIA
A VII 870 ANCIENT PEOPLES AND PALCES
A VII 875 BAR
A VII 880 ONE WORLD ARCHAEOLOGY

DZIEJE POWSZECHNE
A VIII 100 SYNTEZY
A VIII 200 CHRONOLOGIA I PERIODYZACJA
A VIII 210 PALEOLIT I MEZOLIT
A VIII 220 NEOLIT
A VIII 230 ENEOLIT, CHALKOLIT, WCZESNA EPOKA BRĄZU
A VIII 240 EPOKA BRĄZU I WCZESNA EPOKA ŻELAZA
A VIII 250 OKRES RZYMSKI I WĘDRÓWKI LUDÓW
A VIII 260 ŚREDNIOWIECZE
A VIII 270 NOWOŻYTNOŚĆ
A VIII 300 PLEMIONA I LUDY
A VIII 310 ETNOGENEZA
A VIII 320 JĘZYK
A VIII 330 CELTOWIE
A VIII 340 SCYTOWIE I SARMACI
A VIII 350 TRAKOWIE I DAKOWIE
A VIII 360 GERMANIE
A VIII 370 HUNOWIE
A VIII 380 NORMANOWIE (WIKINGOWIE)
A VIII 390 SŁOWIANIE I SŁOWIAŃSZCZYZNA
A VIII 400 ARCHITEKTURA, BUDOWNICTWO, URBANIZACJA
A VIII 500 SZTUKA
A VIII 600 OBRZĄDEK POGRZEBOWY, SYMBOLIKA, WIERZENIA
A VIII 650 MONASTYCYZM
A VIII 655 CYSTERSI
A VIII 700 SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA
A VIII 800 UZBROJENIE, KONFLIKTY ZBROJNE
A VIII 900 KONTAKTY MIĘDZYKULTUROWE

ARCHEOLOGIA POZAEUROPEJSKA
A IX 100 AFRYKA
A IX 200 AMERYKA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA
A IX 300 AUSTRALIA I OCEANIA
A IX 400 AZJA

ARCHEOLOGIA EUROPY WSCHODNIEJ
A X 100 SYNTEZY
A X 200 BIAŁORUŚ
A X 300 BUŁGARIA
A X 400 MOŁDAWIA
A X 500 ROSJA
A X 600 RUMUNIA
A X 700 UKRAINA (REJON MORZA CZARNEGO)

ARCHEOLOGIA EUROPY PÓŁNOCNEJ
A XI 100 SYNTEZY
A XI 200 DANIA
A XI 300 ESTONIA
A XI 400 FINLANDIA
A XI 600 LITWA
A XI 700 ŁOTWA
A XI 800 NORWEGIA
A XI 900 SZWECJA

ARCHEOLOGIA EUROPY ZACHODNIEJ
A XII 100 SYNTEZY
A XII 200 BENELUKS
A XII 300 FRANCJA
A XII 400 HISZPANIA
A XII 500 PORTUGALIA
A XII 600 WIELKA BRYTANIA I IRLANDIA

ARCHEOLOGIA EUROPY POŁUDNIOWEJ
A XIII 100 BAŁKANY, ARMENIA, GRUZJA

ARCHEOLOGIA EUROPY ŚRODKOWEJ
A XIV 100 SYNTEZY
A XIV 200 AUSTRIA
A XIV 300 CZECHY
A XIV 310 PALEOLIT I MEZOLIT
A XIV 320 NEOLIT
A XIV 330 ENEOLIT, WCZESNA EPOKA BRĄZU
A XIV 340 EPOKA BRĄZU I WCZESNA EPOKA ŻELAZA
A XIV 350 OKRES PRZEDRZYMSKI, OKRES WPŁYWÓW RZYMSKICH, OKRES WĘDRÓWEK LUDÓW
A XIV 360 ŚREDNIOWIECZE
A XIV 370 NOWOŻYTNOŚĆ
A XIV 500 NIEMCY
A XIV 510 PALEOLIT I MEZOLIT
A XIV 520 NEOLIT
A XIV 530 ENEOLIT, WCZESNA EPOKA BRĄZU
A XIV 540 EPOKA BRĄZU I WCZESNA EPOKA ŻELAZA
A XIV 550 OKRES PRZEDRZYMSKI, OKRES WPŁYWÓW RZYMSKICH, OKRES WĘDRÓWEK LUDÓW
A XIV 560 ŚREDNIOWIECZE
A XIV 570 NOWOŻYTNOŚĆ
A XIV 600 SŁOWACJA
A XIV 700 SZWAJCARIA
A XIV 800 WĘGRY

ARCHEOLOGIA POLSKI
A XV 100 SYNTEZY
A XV 110 PALEOLIT I MEZOLIT
A XV 120 NEOLIT
A XV 130 ENEOLIT, WCZESNA EPOKA BRĄZU
A XV 140 EPOKA BRĄZU I WCZESNA EPOKA ŻELAZA
A XV 141 KULTURA ŁUŻYCKA
A XV 142 KULTURA POMORSKA
A XV 150 OKRES PRZEDRZYMSKI, OKRES WPŁYWÓW RZYMSKICH, OKRES WĘDRÓWEK LUDÓW
A XV 151 KULTURY OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO, OKRESU WPŁYWÓW RZYMSKICH, OKRESU WĘDRÓWEK LUDÓW
A XV 160 ŚREDNIOWIECZE
A XV 170 NOWOŻYTNOŚĆ
A XV 190 HISTORIA KULTURY MATERIALNEJ
A XV 200 ARCHEOLOGIA POLSKI — WEDŁUG REGIONÓW
A XV 210 WIELKOPOLSKA
A XV 220 KUJAWY
A XV 230 POMORZE
A XV 240 MAŁOPOLSKA
A XV 250 ŚLĄSK
A XV 260 MAZOWSZE
A XV 270 PODLASIE, WARMIA I MAZURY, DAWNE PRUSY WSCHODNIE
A XV 300 MONOGRAFIE MIEJSCOWOŚCI
A XV 310 STANOWISKA PALEOLITYCZNE I MEZOLITYCZNE
A XV 320 STANOWISKA NEOLITYCZNE
A XV 330 STANOWISKA ENEOLITYCZNE I WCZESNOBRĄZOWE
A XV 340 STANOWISKA Z EPOKI BRĄZU I WCZESNEJ EPOKI ŻELAZA
A XV 350 STANOWISKA Z OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO, OWR I OWL
A XV 360 STANOWISKA ŚREDNIOWIECZNE
A XV 370 STANOWISKA NOWOŻYTNE I WSPÓŁCZESNE
A XV 380 STANOWISKA WIELOKULTUROWE
A XV 390 OGÓLNE HISTORIE MIEJSCOWOŚCI
A XV 400 ARCHITEKTURA, BUDOWNICTWO, URBANIZACJA
A XV 500 SZTUKA
A XV 600 OBRZĄDEK POGRZEBOWY, SYMBOLIKA, WIERZENIA
A XV 700 OSADNICTWO I GOSPODARKA
A XV 800 UZBROJENIE, KONFLIKTY ZBROJNE
A XV 900 KONTAKTY MIĘDZYKULTUROWE

CYWILIZACJE STAROŻYTNE STAREGO ŚWIATA
A XVI 100 SYNTEZY
A XVI 110 GENERALIA
A XVI 120 HISTORIA
A XVI 130 ARCHEOLOGIA
A XVI 140 ARCHITEKTURA, BUDOWNICTWO, URBANIZACJA
A XVI 150 SZTUKA
A XVI 160 OBRZĄDEK POGRZEBOWY, SYMBOLIKA, WIERZENIA
A XVI 170 SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA
A XVI 180 UZBROJENIE, KONFLIKTY ZBROJNE
A XVI 190 JĘZYK I LITERATURA
A XVI 200 EGIPT
A XVI 210 GENERALIA
A XVI 220 HISTORIA
A XVI 230 ARCHEOLOGIA
A XVI 240 ARCHITEKTURA, BUDOWNICTWO, URBANIZACJA
A XVI 250 SZTUKA
A XVI 260 OBRZĄDEK POGRZEBOWY, SYMBOLIKA, WIERZENIA
A XVI 270 SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA
A XVI 280 UZBROJENIE, KONFLIKTY ZBROJNE
A XVI 290 JĘZYK I LITERATURA
A XVI 300 EGEA, GRECJA, MACEDONIA
A XVI 310 GENERALIA
A XVI 320 HISTORIA
A XVI 330 ARCHEOLOGIA
A XVI 340 ARCHITEKTURA, BUDOWNICTWO, URBANIZACJA
A XVI 350 SZTUKA
A XVI 360 OBRZĄDEK POGRZEBOWY, SYMBOLIKA, WIERZENIA
A XVI 370 SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA
A XVI 380 UZBROJENIE, KONFLIKTY ZBROJNE
A XVI 390 JĘZYK I LITERATURA
A XVI 400 BIZANCJUM
A XVI 500 RZYM
A XVI 510 GENERALIA
A XVI 520 HISTORIA
A XVI 530 ARCHEOLOGIA
A XVI 540 ARCHITEKTURA, BUDOWNICTWO, URBANIZACJA
A XVI 550 SZTUKA
A XVI 560 OBRZĄDEK POGRZEBOWY, SYMBOLIKA, WIERZENIA
A XVI 570 SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA
A XVI 580 UZBROJENIE, KONFLIKTY ZBROJNE
A XVI 590 JĘZYK I LITERATURA
A XVI 600 STAROŻYTNY WSCHÓD
A XVI 610 GENERALIA
A XVI 620 SYRO-MEZOPOTAMIA
A XVI 621 GENERALIA
A XVI 622 HISTORIA
A XVI 623 ARCHEOLOGIA
A XVI 624 ARCHITEKTURA, BUDOWNICTWO, URBANIZACJA
A XVI 625 SZTUKA
A XVI 626 OBRZĄDEK POGRZEBOWY, SYMBOLIKA, WIERZENIA
A XVI 627 SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA
A XVI 628 UZBROJENIE, KONFLIKTY ZBROJNE
A XVI 629 JĘZYK I LITERATURA
A XVI 630 ANATOLIA I WSCHODNIE ŚRÓDZIEMNOMORZE
A XVI 640 KRAJE BIBLIJNE
A XVI 650 IRAN I AZJA ŚRODKOWA
A XVI 660 FENICJA