Menu Zamknij

WiFi w Bibliotece

Z Internetu można korzystać:
– na wszystkich komputerach na terenie biblioteki
– na własnych urządzeniach po zalogowaniu się do sieci WiFi

Z bezprzewodowego dostępu do sieci WiFi mogą korzystać:
– pracownicy UAM posiadający konto na serwerze administrowanym przez Centrum Informatyczne UAM,
– studenci UAM posiadający konto w systemie USOS,
– użytkownicy z innych jednostek uczestniczących w projekcie EDUROAM.

Wymagania techniczne: eduroam