Menu Zamknij

Opłaty

  • Zapis lub aktualizacja konta bibliotecznego na rok akademicki – 12,00 zł
  • Duplikat karty bibliotecznej – 12,00 zł
  • Karta Gościa (raz na pół roku) – bezpłatnie
  • Wypożyczenie kaucyjne – minimalna kaucja 50,00 zł
  • Kara za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego za 1 dzień, za każdy wypożyczony tom – 0,30 zł
  • Opłata za zagubienie książki – trzykrotna cena rynkowa
  • Opłata za zniszczenie książki – 40,00 zł
  • Zagubienie klucza od szafki – 50,00 zł
  • Wydruk danych tekstowych format A4 0,30 zł za stronę
  • Skanowanie z oryginału – rozdzielczość 200 dpi format A4 1,00 za stronę (w przypadku doktorantów i pracowników naukowych UAM, posiadających aktywne konto biblioteczne, obowiązuje 25% rabatu).