Menu Zamknij

Muzykologia

CLASSIFICATION MUSICOLOGY COLLECTION

Zbiory w wolnym dostępie prezentowane są w kolekcjach dziedzinowych oznaczonych pierwszą literą dyscypliny i kolorem
Poszczególne kolekcje ustawione są zgodnie z klasyfikacją dziedzinową opartą na ujednoliconym ciągu literowo-liczbowym

LITERATURA MUZYKOLOGICZNA
M I 100 DZIEŁA OGÓLNE I INFORMACYJNE
M I 100 ENCYKLOPEDIE i SŁOWNIKI
M I 102 SŁOWNIKI MUZYKÓW, BIOGRAFIE ZEBRANE – DZIEŁA OGÓLNE
M I 103 SŁOWNIKI MUZYKÓW, BIOGRAFIE ZEBRANE – POLSKA
M I 104 BIOGRAFIE MUZYKÓW
M I 105 SŁOWNIKI TERMINOLOGICZNE
M I 110 KSIĘGI KONGRESOWE
M I 120 KSIĘGI PAMIĄTKOWE, FESTSCHRIFTY
M I 130 BIBLIOGRAFIE, DYSKOGRAFIE, KATALOGI TEMATYCZNE (ogólne)
M I 140 BIBLIOGRAFIE, DYSKOGRAFIE, KATALOGI TEMATYCZNE KOMPOZYTORÓW
M I 150 KATALOGI BIBLIOTEK I KOLEKCJI MUZYCZNYCH
M I 180 MUZYKOLOGIA JAKO DYSCYPLINA

HISTORIA MUZYKI
M I 200 DZIEŁA OGÓLNE (historia muzyki powszechnej)
M I 201 DZIEŁA OGÓLNE (historia muzyki polskiej)
M I 202 DZIEŁA OGÓLNE (historia muzyki wg krajów)
M I 203 DZIEŁA OGÓLNE (traktaty i pisma filozoficzno-estetyczne)
M I 210 PRAHISTORIA, STAROŻYTNOŚĆ (do ok. 600 r.) (historia muzyki powszechnej)
M I 211 PRAHISTORIA, STAROŻYTNOŚĆ (do ok. 600 r.) (historia muzyki polskiej)
M I 212 PRAHISTORIA, STAROŻYTNOŚĆ (twórcy – biografie, opracowania krytyczne)
M I 220 ŚREDNIOWIECZE (do ok. 1400 r.) (historia muzyki powszechnej)
M I 221 ŚREDNIOWIECZE (do ok. 1400 r.) (historia muzyki polskiej)
M I 222 ŚREDNIOWIECZE (do ok. 1400 r.) (twórcy – biografie, opracowania krytyczne)
M I 230 RENESANS (do ok. 1600 r.) (historia muzyki powszechnej)
M I 231 RENESANS (do ok. 1600 r.) (historia muzyki polskiej)
M I 232 RENESANS (do ok. 1600 r.) (twórcy – biografie, opracowania krytyczne)
M I 240 BAROK (do ok. 1750 r.) (historia muzyki powszechnej)
M I 241 BAROK (do ok. 1750 r.) (historia muzyki polskiej)
M I 242 BAROK (do ok. 1750 r.) (twórcy – biografie, opracowania krytyczne)
M I 250 KLASYCYZM (do ok. 1825 r.) (historia muzyki powszechnej)
M I 251 KLASYCYZM (do ok. 1825 r.) (historia muzyki polskiej)
M I 252 KLASYCYZM (do ok. 1825 r.) (twórcy – biografie, opracowania krytyczne)
M I 260 ROMANTYZM (do ok. 1900 r.) (historia muzyki powszechnej)
M I 261 ROMANTYZM (do ok. 1900 r.) (historia muzyki polskiej)
M I 262 ROMANTYZM (do ok. 1900 r.) (twórcy – biografie, opracowania krytyczne)
M I 270 XX I XXI WIEK (historia muzyki powszechnej)
M I 271 XX I XXI WIEK (historia muzyki polskiej)
M I 272 XX I XXI WIEK (twórcy – biografie, opracowania krytyczne)

ŻYCIE MUZYCZNE XX-XXI WIEKU
M I 290 ŻYCIE MUZYCZNE XX-XXI WIEKU (Polska)
M I 291 FESTIWALE, KONCERTY (programy – wg miast)
M I 295 ŻYCIE MUZYCZNE XX-XXI WIEKU (w krajów)
M I 300 OPERA (Słowniki, leksykony, przewodniki)
M I 301 OPERA – HISTORIA I KRYTYKA (ogólne)
M I 302 OPERA – HISTORIA I KRYTYKA (wg krajów)
M I 304 OPERA I LITERATURA
M I 305 LIBRETTA, PROGRAMY operowe i teatralne (wg kompozytorów)
M I 310 OPERETKA, KABARET, MUSICAL
M I 330 MUZYKA FILMOWA, MUZYKA TEATRALNA
M I 340 MUZYKA BALETOWA. MUZYKA TANECZNA
M I 350 MUZYKA INSTRUMENTALNA
M I 360 MUZYKA WOKALNA

PRAKTYKA WYKONAWCZA
M I 400 DZIEŁA OGÓLNE
M I 410 do ok. 1600
M I 420 do ok. 1750
M I 430 do ok. 1900
M I 440 XX i XXI WIEK
M I 450 EDYTORSTWO MUZYCZNE

INSTRUMENTOLOGIA
M I 500 DZIEŁA OGÓLNE
M I 510 AEROFONY
M I 511 Dęte blaszane – rogi (waltornia), trąbki, puzony
M I 512 Dęte drewniane – flety
M I 513 Dęte drewniane stroikowe – fagot, klarnet, obój, saksofon
M I 514 Organy i instrumenty pokrewne
M I 520 CHORDOFONY
M I 521 Cytry
M I 522 Strunowe instrumenty klawiszowe
M I 523 Fidele, viole (viola da gamba, da Baccio)
M I 524 Rodzina skrzypiec (altówka, lutnictwo, szkoły skrzypcowe)
M I 525 Lutnie, teorbany
M I 526 Gitary, harfy
M I 530 IDIOFONY
M I 540 MEMBRANOFONY
M I 541 Kotły, bębny
M I 550 ELEKTROFONY

ETNOMUZYKOLOGIA
M I 600 DZIEŁA OGÓLNE
M I 610 AFRYKA
M I 620 AMERYKA PÓŁNOCNA
M I 630 AMERYKA POŁUDNIOWA I CENTRALNA
M I 640 AUSTRALIA I OCEANIA
M I 650 AZJA
M I 655 ROSJA
M I 660 EUROPA
M I 670 POLSKA – DZIEŁA OGÓLNE
M I 671 WIELKOPOLSKA
M I 672 KUJAWY, ZIEMIA CHEŁMIŃSKA, ZIEMIA DOBRZYŃSKA
M I 673 MAŁOPOLSKA, ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODKARPACKIE
M I 674 MAZOWSZE, SIERADZKO-ŁĘCZYCKIE, ŁÓDZKIE, PODLASIE, POLESIE, KURPIE, SUWALSZCZYZNA
M I 675 POMORZE
M I 676 ŚLĄSK
M I 677 WARMIA, MAZURY
M I 678 MNIEJSZOŚCI ETNICZNE

MUZYKA POPULARNA
M I 700 DZIEŁA OGÓLNE
M I 705 BLUES
M I 715 JAZZ
M I 716 JAZZ (Polska)
M I 720 POP
M I 730 RAP, DANCE, TECHNO
M I 735 REGGAE
M I 740 ROCK
M I 741 ROCK (Polska)
M I 745 HIP-HOP
M I 746 HIP-HOP (Polska)
M I 747 DISCO POLO
M I 750 WORLD MUSIC (folk)
M I 755 COUNTRY
M I 770 MUZYKA POPULARNA ELEKTRONICZNA
M I 780 TWÓRCY, ZESPOŁY (Biografie, opracowania krytyczne)

MUZYKOLOGIA SYSTEMATYCZNA
M I 800 DZIEŁA OGÓLNE
M I 805 FILOZOFIA I ESTETYKA
M I 810 KRYTYKA
M I 815 SOCJOLOGIA
M I 820 PSYCHOLOGA
M I 825 FIZJOLOGIA, MUZYKOTERAPIA, MEDYCYNA
M I 830 SEMIOTYKA MUZYKI I LINGWISTYKA
M I 835 AKUSTYKA MUZYKI (FIZYKA, MATEMATYKA)

MUZYKA I POKREWNE DYSCYPLINY
M I 850 DZIEŁA OGÓLNE
M I 855 LITERATURA
M I 865 SZTUKI PLASTYCZNE I IKONOGRAFIA
M I 870 TEATR I FILM
M I 875 PRAWO
M I 880 POLITYKA
M I 885 RELIGIA I LITURGIA (dzieła ogólne)
M I 886 KOŚCIÓŁ KATOLICKI
M I 887 KOŚCIÓŁ PROTESTANCKI
M I 888 KOŚCIÓŁ BIZANTYJSKI I INNE KOŚCIOŁY WSCHODNIE
M I 889 LITURGIA ŻYDOWSKA
M I 900 PRZEMYSŁ MUZYCZNY
M I 910 FONOGRAFIA
M I 920 NOWE MEDIA I TECHNOLOGIE

TEORIA MUZYKI
M II 100 TEORIA MUZYKI – DZIEŁA OGÓLNE
M II 200 ZASADY MUZYKI
M II 250 HARMONIA I KONTRAPUNKT
M II 300 FORMY I GATUNKI – DZIEŁA OGÓLNE
M II 301 fuga
M II 302 kantata, msza, oratorium, pasja
M II 303 koncert (concerto grosso), sonata, symfonia
M II 304 madrygał
M II 305 motet
M II 308 pieśń
M II 311 formy wariacyjne
M II 400 NOTACJA MUZYCZNA, PALEOGRAFIA MUZYCZNA
M II 500 INSTRUMENTACJA I ORKIESTRACJA
M II 600 STYL, ANALIZA DZIEŁA MUZYCZNEGO
M II 700 EDUKACJA MUZYCZNA

NUTY
MN 100 ANTOLOGIE (dwie epoki i więcej)
MN 300 ŚREDNIOWIECZE (powszechne – antologie)
MN 301 ŚREDNIOWIECZE (powszechne – wg kompozytorów)
MN 310 ŚREDNIOWIECZE (polskie – antologie)
MN 311 ŚREDNIOWIECZE (polskie – wg kompozytorów)
MN 400 RENESANS (powszechny – antologie)
MN 401 RENESANS (powszechny – wg kompozytorów)
MN 410 RENESANS (polski – antologie)
MN 411 RENESANS (polski – wg kompozytorów)
MN 500 BAROK (powszechny – antologie)
MN 501 BAROK (powszechny – wg kompozytorów)
MN 510 BAROK (polski – antologie)
MN 511 BAROK (polski – wg kompozytorów)
MN 600 KLASYCYZM (powszechny – antologie)
MN 601 KLASYCYZM (powszechny – wg kompozytorów)
MN 610 KLASYCYZM (polski – antologie)
MN 611 KLASYCYZM (polski – wg kompozytorów)
MN 700 ROMANTYZM (powszechny – antologie)
MN 701 ROMANTYZM (powszechny – wg kompozytorów)
MN 710 ROMANTYZM (polski – antologie)
MN 711 ROMANTYZM (polski – wg kompozytorów)
MN 800 MUZYKA XX I XXI WIEKU (powszechna – antologie)
MN 801 MUZYKA XX I XXI WIEKU (powszechna – wg kompozytorów)
MN 810 MUZYKA XX I XXI WIEKU (polska – antologie)
MN 811 MUZYKA XX I XXI WIEKU (polska – wg kompozytorów)
MN 900 MUZYKA POPULARNA
MN 910 JAZZ