Menu Zamknij

Historia

KWIECIEŃ

 • Szpiedzy, dezerterzy, renegaci : wykroczenia i przestępstwa żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych w latach 1918-1989 / pod redakcją Jacka Jędrysiaka i Krzysztofa Widzińskiego ; Wrocław, 2022.
 • Przeciw socjalistom : komunistyczna Partia Robotnicza Polski/ Komunistyczna Partia Polski wobec Polskiej Partii Socjalistycznej : wypisy z prasy i dokumentów (1918-1938) / wstęp, wybór i opracowanie Karol Sacewicz ; Białystok, 2021.
 • Wokół kościoła i władzy : studia dedykowane ks. prof. dr. hab. Zygmuntowi Zielińskiemu w 90 rocznicę urodzin / pod redakcją Rafała Łatki, Józefa Wołczańskiego i Dominika Zamiatały, Warszawa, 2021.
 • „Polski kryzys” 1980-1981 w dokumentach dyplomacji czechosłowackiej / wprowadzenie, wybór i opracowanie Mirosław Szumiło ; Warszawa, 2021.
 • Z pamiętnika internowanego : Kraków – Nowy Wiśnicz – Załęże 13 XII 1981-29 IV 1982 / Waldemar Mikulec ; Kraków, 2021.
 • Polish anti-communism in the 20th century / academic redaction by: Piotr Kardela and Karol Sacewicz ; Białystok, 2021.
 • Tułaczka po obcej ziemi : wspomnienia więźnia łagrów sowieckich od marca do sierpnia 1941 roku / Piotr Dąbrowski ; Warszawa, 2021.
 • Kościół, Żydzi, jezuici : wokół pomocy Żydom w czasie II wojny światowej / redakcja Michał Wenklar ; Kraków, 2021.
 • Polska myśl polityczna wobec rewolucji bolszewickiej : pierwsze komentarze, refleksje, przewidywania : antologia / wybór i wstęp Marek Kornat ; Warszawa, 2021.
 • Kościół Katolicki w Trójmieście wobec Grudnia ’70 : dokumenty / wstęp, wybór i opracowanie Piotr Abryszeński, Daniel Gucewicz, Leszek Molendowski ; Gdańsk, 2021.
 • Rozpracowanie organów kierowniczych NSZZ „Solidarność” przez Służbę Bezpieczeństwa 1980-1982 / Grzegorz Majchrzak ; Warszawa, 2021.
 • Pogoń Szczecin : szkice z tajnej historii / Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak, Grzegorz Racinowski, Zbigniew Stanuch, Ryszard Stefanik ; Szczecin, 2021.
 • Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. T. 5, Dystrykt Galicja Generalnego Gubernatorstwa i Wołyń / wybór i opracowanie Sebastian Piątkowski ; Lublin, 2021.
 • Leksykon bezpieki : kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa (1944-1956). T. 2 / pod redakcją Witolda Bagieńskiego i Magdaleny Dźwigał ; Warszawa, 2021.
 • Stefan Żywotko : ze Lwowa po mistrzostwo Afryki / Michał Zichlarz ; Szczecin, 2021.
 • Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 : słownik biograficzny. T. 6 / pod redakcją Kazimierza Krajewskiego ; autorzy Mariusz Bechta [i 33 pozostałych] ; Warszawa, 2021.
 • Jak Ci się uda uratować, pamiętaj : relacje „Sprawiedliwych” i o „Sprawiedliwych” z województwa zachodniopomorskiego / wstęp i opracowanie Paweł Knap ; Szczecin, 2021.
 • Klosterlandschaft Niedersachsen / herausgegeben von Arnd Reitemeier ; Bielfeld, 2021.
 • The politics of memory in Poland and Ukraine : from reconciliation to de-conciliation edited by Tomasz Stryjek, Joanna
 • Konieczna-Sałamatin ; with the afterword by Volodymyr Sklokin ; London, 2022.
 • Moscow and the non-Russian Republics in the Soviet Union : nomenklatura, intelligentsia and centre-periphery relations / edited by Li Bennich-Björkman, Saulius Grybkauskas ; London, 2022.
 • Zapomniane dziedzictwo : dawne cmentarze Poznania i Wielkopolski : praca zbiorowa / pod redakcją Jerzego Kołackiego ; Poznań, 2022.
 • Meysztowiczowie herbu Rawicz do początku XIX wieku : studium genealogiczno-własnościowe / Krzysztof Pietkiewicz, Marian Wolski ; pod redakcją Mariana Wolskiego ; Kraków, 2021.
 • Mamre de-Polin : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Dąbrowie / pod redakcją Anny Jakimyszyn-Gadochy i Marka Tuszewickiego ; Kraków, 2021.
 • Dylematy badaczy wiedzy o przeszłości : ostrzeżenia i przestrogi /Jerzy Maroń ; Wrocław, 2021.
 • Miasta wolności Poznań-Budapeszt 1956 / Rafał Reczek, Áron Máthé, Stanisław Jankowiak, Rafał Kościański ; Poznań, 2021.
 • Brenna 991 : ostatnia wojna Mieszka I / Mariusz Samp ; Zabrze, 2022.
 • „Płonęli gniewem” : autobiografia młodego Żyda / Beniamin R. ; tłumaczenie z języka jidysz Anna Kałużna, Anna Szyba ; Warszawa, 2021.
 • Endecja na uchodźstwie : myśl polityczna Stronnictwa Narodowego w latach 1945-1990 / Stanisław Kilian ; Kraków, 2021.
 • Dziennik : 1882-1886 / Bronisław Piłsudski ; Kraków, 2021.
 • Księstwo Pruskie w XVI wieku : Ustawa o rządzie z 1542 roku / Janusz Małłek ; Toruń, 2022.
 • Wojskowa Temida : dyscyplina i sądownictwo wojskowe w Koronie w dobie wojen tureckich w drugiej połowie XVII wieku / Jan Jerzy Sowa ; Białystok, 2021.
 • Adam Weyde a procesy modernizacyjne armii rosyjskiej na przełomie XVII i XVIII wieku / Paweł Krokosz, Karol Łopatecki ; Białystok, 2021.
 • Pamięć – chłopi – bunt : transdyscyplinarne badania nad chłopskim dziedzictwem : historia pamięci powstania ludowego na ziemiach polskich / Jan Wasiewicz ; Warszawa, 2021.
 • Na Akwizgran ! Na Paryż ! – i z powrotem w roku 978 : Król Franków Lotar i cesarz Otto II w konflikcie kulturowo-militarnym / Jacek Banaszkiewicz ; Kraków, 2022.
 • Abdon Korzon – pierwszy fotograf widoków Wilna / Dainius Junevićius ; z języka litewskiego przełożył Jan Sienkiewicz ; Warszawa, 2021.
 • Komunista obnażony : zdemaskowanie komunizmu i przywrócenie wolności / W. Cleon Skousen ; tłumaczył Tomasz Bieroń ; Poznań, 2022.
 • Chmielnicki : burzliwe losy Kozaków / Sławomir Leśniewski ; Kraków, 2022.
 • Odczytanie listy : opowieści o powstańcach Żydowskiej Organizacji Bojowej / Hanka Grupińska ; Warszawa, 2022.
 • Niezwykli goście Bolesława Chrobrego. Tom I, Św. Wojciech i jego bracia / Przemysław Urbańczyk ; Toruń, 2021.
 • Zachęta do archiwistyki / Waldemar Chorążyczewski ; Toruń, 2022.
 • Flagrante bello : wielka wojna wschodnia w relacjach prasy warszawskiej (1787-1792) / Małgorzata Karkocha ; Łódź, 2021.
 • Anioł Stróż : wspomnienia z Lublina / Doba-Necha Cukierman ; przekład Monika Metlerska-Colerick ; Lublin, 2021.
 • Józef Wybicki – poeta, prawnik, gospodarz ziemski / redakcja Lech Wojciech Szajdak ; Poznań, 2021.
 • Historia jako narracja i doświadczenie w tekstach Jana Szczepańskiego, Józefa Pilcha i Jana Wantuły / Katarzyna Szkaradnik ; Kraków, 2021.
 • Cichociemny mjr Adolf Pilch : „Góra”, „Dolina”, „Stożek” : katalog wystawy / tekst i opracowanie Danuta Szczypka : Wisła, 2021.
 • Ślepa kuchnia : jedzenie i ideologia w PRL / Monika Milewska , Warszawa, 2021.
 • Wojny i epidemie w dziejach Rzeczypospolitej : dżuma, cholera, tyfus / Renata Elżbieta Paliga ; Warszawa, 2022.
 • Skarby : z fragmentami notatnika Michelle Levy / Patrycja Dołowy ; Wołowiec, 2022.
 • Przez Bałtyk : 1000 lat polsko-szwedzkich wojen i miłości / Herman Lindqvist ; Poznań, 2022.
 • Ciche zwycięstwo : amerykańska wojna podwodna przeciwko Japonii / Clay Blair ; Warszawa, 2022.
 • Chmielnicki : burzliwe losy Kozaków / Sławomir Leśniewski ; Kraków, 2022.
 • Kresy Północy : wyprawa do polskich Inflant / Sławomir Koper, Tomasz Stańczyk ; Warszawa, 2022.
 • Survival of the friendliest : understanding our origins and rediscovering our common humanity / Brian Hare and Vanessa Woods ; London, 2021.
 • Theories of personality / Calvin S. Hall, Gardner Lindzey, John B. Campbell ; New York, 2022.
 • Molecular biology and biotechnology / edited by Ralph Rapley ; Cambridge, 2021.
 • Evolutionary psychology : an introduction / Lance Workman and Will Reader ; Cambridge.
 • Pod przysądem horodnictwa wileńskiego : o jurydyce i jej mieszkańcach w XVII wieku / Kamil Frejlich ; Toruń, 2022.
 • Gdzie Wschód spotkał się z Zachodem : dzieje i organizacja unickiej diecezji przemysko-samborskiej w latach 1596-1772 / Wioletta Zielecka-Mikołajczyk ; Toruń, 2021.
 • Widziane z Brukseli / Leopold Unger ; Paryż, 2022.
 • Dziewczęce lata : młodość w poleskim sztetlu / Rachela Fajgenberg ; Warszawa, 2021.
 • Universitas contra haeresim : działalność antyheretycka Stanisława ze Skalbmierza jako przedstawiciele Uniwersytetu Krakowskiego / Wojciech Świeboda ; Kraków, 2021.
 • Żuawi papiescy w Rzymie i w wojnie francuskiej 1865-1871 / Adam Morawski ; Kraków, 2022.
 • Żołnierz swoich czasów : opowieść o Józefie Grzegorzu Chłopickim / Izabella Rusinowa ; Warszawa, 2021.
 • Ogrody zwierząt : staropolskie zwierzyńce i menażerie / Aleksandra Jakóbczyk-Gola ; Warszawa, 2021.
 • Józef Jerzy Hylzen : studium kariery magnackiej w XVIII wieku / Łukasz Wróbel ; Toruń, 2022.
 • Groby polskie na Litwie. T. 1, Rejon Wileński część pierwsza / Jan Sienkiewicz ; Warszawa, 2021.
 • Groby polskie na Litwie. T. 2, Rejon Wileński część druga / Jan Sienkiewicz ; Warszawa, 2021.
 • W oddziale „Babinicza” : działalność oddziału Konspiracyjnego Wojska Polskiego „Jastrzębie”/”Oświęcim” i losy jego partyzantów / Krzysztof Pięciak ; Kraków, 2021.
 • Rok 1919 na Górnym Śląsku : czas eskalacji konfliktów / pod redakcją Krzysztofa Gwoździa i Sebastiana Rosenbauma ; Warszawa, 2021.
 • Pro memoria. T. 12, 1965 / Stefan Wyszyński ; redaktor naukowy tomu Paweł Skibiński ; Warszawa, 2021.
 • Za kratami więzień i drutami obozów : wspomnienia i notatki więźniów ideowych z lat 1914-1921. T. 1 i T. 2 / redaktor prowadzący Zofia Krzywicka-Vauthier ; Warszawa, 2021.
 • Karły pod krzyżem : nowohucki kwiecień ’60 / Wojciech Paduchowski ; Kraków, 2021.
 • Synergia DA : duszpasterstwo akademickie w życiu młodzieży studenckiej Szczecina w latach 1947-1990 / Zofia Fenrych ; Szczecin, 2021.
 • Problemy funkcji archiwów / pod redakcją Waldemara Chorążyczewskiego i Agnieszki Rosy ; Warszawa, 2021.
 • Aparat bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956 : organizacja – ludzie – działalność / pod redakcją Magdaleny Semczyszyn i Zbigniewa Stanucha ; Szczecin, 2021.
 • Granica szeroko zamknięta : polityczne, prawne i społeczne aspekty ucieczek z Polski Ludowej / pod redakcją
 • Magdaleny Dźwigał, Pawła Knapa, Pawła Skubisza ; Szczecin, 2021.
 • Piłsudski : studium fenomenu Komendanta / Krzysztof Kloc ; Kraków, 2021.
 • Pomniki i tablice pamiątkowe Chełma / tekst Zbigniew Lubaszewski ; Chełm, 2021.
 • Rowerem po Śląsku Opolskim : miejsca pamięci powstań śląskich i plebiscytu / opracował Krzysztof Kleszcz ; Opole, 2021.
 • Marna 1914 / Jarosław Centek ; Warszawa, 2021.
 • The cold war in universities : U.S. and Soviet cultural diplomacy, 1945-1990 / by Natalia Tsvetkova ; Leiden, 2021.
 • Fuentes epigráficas fenicio-púnicas en Occidente : XXXI Jornadas de arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 2016) / editadas por Manuel Calvo Trías y Benjamí Costa Ribas ; Eivissa, 2021.

MARZEC
– Fluid Russia : between the global and the national in the post-Soviet era / Vera Michlin-Shapir ; New York , 2021.
– Russian TV series in the era of transition : genres, technologies, identities / edited by Alexander Prokhorov, Elena Prokhorova, Rimgaila Salys ; Boston, 2021.
– Klejnot architektury drewnianej ziem polskich : Kościół św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim, Wielkopolska = The jewel of Polish architecture : St Nicolas – Church in Tarnowo Pałuckie = Das Juwel der hoelzernen Architektur Polens : St Nicolaus Kirche in Tarnowo Pałuckie / Andrzej M. Wyrwa ; Bydgoszcz, 2021.
– Actum atque tractatum / edited by Elena Klenina ; Poznań, 2022.
– Polityk dwóch epok : działalność publiczna Tadeusza Matuszewicza (1765-1819) / Dominika Rychel-Mantur ; Katowice, 2021.
– Polski projekt : Oświecenie w I Rzeczypospolitej / Sławomir Kufel ; Warszawa, 2021.
– Połowcy węgierscy / Jakub Juszyński ; Zabrze, 2021.
– Przemoc w działaniach politycznych / Kornel Bielawski ; Poznań, 2021.
– Zielona Góra około 1700 roku : struktura ludności w świetle spisów podatkowych / Leszek C. Belzyt ; Zielona Góra, 2021.
– Przeoraty – baliwaty – komandorie : Zakon św. Jana Jerozolimskiego i jego placówki na terenie Polski / Tadeusz Wojciech Lange ; Zabrze, 2021.
– Pomiędzy Obrą i Odrą : autochtoni, tubylcy, przychodnie : źródła i szkice z dziejów Pogranicza / pod redakcją Krzysztofa Benyskiewicza ; Zielona Góra, 2021.
– Przeżyj miłość w średniowieczu / Frances Gies, Jospeh Gies ; Kraków, 2022.
– Trzecie imperium / Arthur Moeller van den Bruck ; Kraków, 2021.
– Wolność albo śmierć : polscy filhelleni i powstanie greckie 1821 = Freedom or death Polish Phillhellenes and Greek uprising of 1821 / redakcja naukowa /edited by Małgorzata Borowska, Maria Kalinowska, Milena Chilińska ; Warszawa, 2021.
– Zwrot ku Europie : transformacje sfery publicznej w realnym socjalizmie 1975-1989 / Christian Domnitz ; Warszawa, 2022.
– Mniejsze pisma atanazjańskie : wybrane listy i pisma egzegetyczne / Atanazy Aleksandryjski ; Warszawa. 2022.
– Lacon = Lakon / Gasparo Siemek ; Warszawa, 2021.
– „Satelici” : „satelickie” partie polityczne i organizacje społeczno-polityczne w Polsce (1944/1945–1989) / redakcja naukowa Radosław Ptaszyński, Tomasz Sikorski ; Warszawa, 2021.
– Powojnie : wieś wielkopolska w latach 1945-1948 / Krzysztof Stryjkowski ; Poznań, 2021.
– Wokół początków Warszawy / Tomasz Jasiński ; Poznań, 2021.
– Zbrodnia w życiu społecznym Europy XIX wieku / Tadeusz Czekalski ; Kraków, 2022.
– Studia i Materiały z Historii Nowożytnej i Najnowszej Europy Środkowo-Wschodniej = Studìï ta Materìali z Rannʹomodernoï ta Novoï Ìstorìï Centralʹno-Shìdnoï Êvropi. T. 2 / redakcja Tomasz Kargol, Witalij Michałowski ; Kraków, 2021.
– Sejmiki Wielkopolski w latach 1764-1793 / Grzegorz Glabisz ; Poznań, 2022.
– Kaiser-Frierdich-Museum w Poznaniu (1904-1919) : muzeum na niemieckiej i europejskiej prowincji / Kamila Kłudkiewicz.
– Symon Petlura : przywódca niepodległej Ukrainy / pod redakcją Mirosława Szumiły ; Warszawa, 2021.
– Archiwa polskie i sowieckie w realiach systemu komunistycznego / pod redakcją Janusza Łosowskiego i Mirosława Szumiły ; Warszawa, 2021.
– Biochemia / Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John L. Tymoczko, Gregory J. Gatto ; Warszawa, 2022.
– Historia fizyki : od czasów najdawniejszych do współczesności / Andrzej Kajetan Wróblewski ; Warszawa, 2022.
– Sehr geteilte Meinungen : Dokumente zur Vorarlberger Frage 1918–1922 / edited by Daniel Marc Segesser, Wolfgang Weber and Sacha Zala (Hg.) ‘ Bern, 2021.
– Czy naprawdę trzeba dzielić historię na epoki? / Jacques Le Goff ; Warszawa, 2022.
– Hiroszima 1945 : historia atomowego ataku, który zmienił świat / Chris Wallace, Mitch Weiss ; Kraków, 2021.
– Jak działa faszyzm : my kontra oni / Jason Stanley ; Warszawa, 2021.
– Pamiętniki / Stefan Kieniewicz ; Kraków, 2021.
– Vivat academia! : 30 lat działalności Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Stanisław Sierpowski, Józef Malinowski ; Poznań, 2021.
– Jakość demokracji w Republice Czeskiej / Stanislav Balík, Michal Pink, Andrew Roberts, Marek Rybář, Peter Spáč, Petr Voda, Petra Vodová ; Warszawa, 2022.
– Theory and methodology of historical knowledge : an anthology / Jerzy Topolski ; edited by Ewa Domańska and Anna Topolska ; Poznań, 2022.
– Czerwono-biało-czerwona Łódź : lokalne wymiary polityki pamięci historycznej w PRL Andrzej Czyżewski ; Warszawa, 2021.
– Historia społeczna Trzeciej Rzeszy / Richard Grunberger ; Kraków, 2022.
– Archeologia średniowiecza ziem polskich na początku XXI wieku : grodziska, cmentarzyska i monety w perspektywie nowych metod badawczych / pod redakcją Andrzeja Janowskiego ; Wrocław, 2021.
– Bohaterowie Pacyfiku / Jarosław Gałuszka ; Gdańsk, 2021.
– Historia kampanii wiosennej 1813 roku. T. 2, Od końca kwietnia do zawarcia zawieszenia broni / Albert von Holleben, Rudolf von Caemmerer ; Oświęcim, 2022.
– Siła do ujarzmienia : teksty wybrane / Marian Gumowski ; Warszawa, 2021.
– Heimat in bewegten Zeiten : Beiträge der verständigungspolitischen Tagungen Frauen schaffen Heimaten in Europa, 14.-16. August 2020, Heiligenhof / Maria Werthan (Hrsg.) ; Berlin, 2021.
– Życie w okupowanych miastach i wioskach województwa leszczyńskiego w latach 1939-1945 : miejscowości: Bojanowo, Rojęczyn, Sowiny, Żylice, Trzebosz / Józef Stasiak ; Leszno, 2021.
– 17. Pułk Ułanów i 55. Poznański Pułk Piechoty w Lesznie i w Rawiczu : 18 lat wspólnej historii / Tomasz Kościański ; Leszno, 2021.
– 120 lat leszczyńskich wodociągów : 1900-2020 / tekst Miron Urbaniak, Joanna Spychaj-Skopińska ; Wodociągi Leszczyńskie, Archiwa Państwowe – Archiwum Państwowe w Lesznie ; Leszno, 2021.
– Ród historii – historia rodu : archiwum rodu Żółtowskich : ikonografia siedzib z powiatu kościańskiego / Emilian Prałat ; Leszno, 2021.
– Doroszenko za Sobieskiego w latach 1665-1676 / opracowanie, wstęp, przygotowanie do druku Maciej Franz ; Warszawa, 2021.
– Towarzystwo Urzędników Gospodarczych w Wielkopolsce (1861-1926) / Zofia Janina Sprys ; Poznań, 2022.
– Z dziejów służby domowej XIX i XX wieku / pod redakcją Anity Napierały i Macieja Michalskiego ; Poznań, 2021.
– Ostateczne rozwiązania : ludobójcy i ich dzieło / Konstanty Gebert ; Warszawa, 2022.
– Gospodarka i społeczeństwo Rosji : historia i współczesność / Natasza Duraj ; Warszawa, 2021.
– Był dwór, nie ma dworu : reforma rolna w Polsce / Anna Wylegała ; Wołowiec, 2021.
– Nadchodzi III wojna światowa : czy Ameryka porzuci Polskę na pastwę Rosji? / Jacek Bartosiak, Piotr Zychowicz ; Poznań, 2021.
– Armia nowego wzoru : styczeń 2022 / redakcja i korekta Barbara Manińska ; Warszawa, 2022.
– Na Kremlu wiecznie zima : Rosja za drugich rządów Putina / Robert Service ; Kraków, 2022.
– Nawalny : nemezis Putina? przyszłość Rosji? / Jan Matti Dollbaum, Morvan Lallouet, Ben Noble ; Poznań, 2022.
– Dediščina prve svetovne vojne : reprezentacije in reinterpretacije / uredila Jurij Fikfak, Božidar Jezernik ; Ljubljana, 2021.
– Moneta w Polsce za panowania Bolesława III Krzywoustego. Część I / Grzegorz Śnieżko ; Warszawa, 2021.
– Bułat i koncerz : poprawki do obrazu wielkich bitew polsko-tureckich (1620-1683). T. 1 / Andrzej Witkowicz ; Zabrze, 2021.
– Bułat i koncerz : poprawki do obrazu wielkich bitew polsko-tureckich (1620-1683). T. 1, T. 2 / Andrzej Witkowicz ; Zabrze, 2021.
– Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska / Adam Ciołkosz ; opracowanie i posłowie Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki ; Łódź, 2021.
– Mentana 1867 : bitwa o duchową przyszłość Europy / Marcin Suchacki ; Tarnowskie Góry, 2022.
– Friedland 14 VI 1807 : jak kończy sie bitwa z rzeką za plecami / Tomasz Rogacki ; Tarnowskie Góry, 2022.
– Żołnierz i dyplomata : pamiętnik / Jerzy Potocki ; Warszawa, 2022.
– Humanitas w ustawodawstwie Konstantyna Wielkiego : religia, polityka, prawo / Bartosz Zalewski ; Lublin, 2021.
– Ostatni pojedynek : zbrodnia, skandal i sąd boży w średniowiecznej Francji / Eric Jager ; Warszawa, 2022.
– Udział kultury fizycznej w zdrowiu publicznym Polaków przed 1939 rokiem / Marta Niewczas ; Rzeszów, 2021.
– Życie średniowiecznego rycerza / Frances Gies ; przekład Grzegorz Siwek ; Kraków, 2021.
– Historia Biblii : księga i jej religie / John Barton ; przełożyła Anna Kunicka ; Warszawa, 2022.
– Pierwsza zdrada Zachodu : 1920-zapomniany appeasement / Andrzej Nowak ; Kraków, 2022.
– Tkanina z Bayeur : opowieść wysnuta / David Musgrove i Michael Lewis ; Warszawa, 2022.
– Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego (1949-1953) : geneza, działalność, znaczenie / Adrianna Szczerba ; Łódź, 2021.
– Książę Józef Poniatowski : legenda bohatera narodowego – dzieje, podłoże ideowe i wyraz artystyczny / Janusz Polaczek ; Rzeszów, 2021.
– Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gieczu : (stanowisko 4) / redakcja Elżbieta Indycka ; Dziekanowice, 2021.